لیست springer:Environmental Science and Pollution Research

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات پویای اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده45000 تومان

مشاهده جزییات