اطلاعیه

مقاله انگلیسی مهارت های زبان دوم و بازده بازار کار: شواهدی از انتقال حاکمیت در هنگ کنگ

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M966

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  China Economic Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  مهارت های زبان دوم و بازده بازار کار: شواهدی از انتقال حاکمیت در هنگ کنگ

عنوان کامل انگلیسی:

Second language skills and labor market outcomes: Evidence from the handover of Hong Kong

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M966)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تأثیر مهارتهای زبان دوم بر بازده بازار کار در هنگ کنگ می پردازد. با استفاده از داده های سرشماری جمعیت هنگ کنگ ، دریافتیم که هر دو مهارت زبان ماندارین و انگلیسی منجر به بهبود عملکرد بازار کار می شود و بازده زبان انگلیسی بسیار بیشتر از زبان ماندارین است. ما همچنین نشان می دهیم که انتقال حاکمیت هنگ کنگ از انگلیس به چین در سال ۱۹۹۷ نقش مثبت مهارت های زبان ماندارین و انگلیسی را در یافتن شغل در هنگ کنگ تشدید کرده است. تحولات سیاسی باعث افزایش درآمد افراد دارای توانایی مکالمه با زبان ماندارین نیز شده است. به عنوان یک مقایسه ، مقدار بازده درآمد به ازاء مکالمه به زبان انگلیسی پس از انتقال حاکمیت ، کاهش یافته است. با بررسی ساز و کار ها ، ما نشان می دهیم که بازده رو به رشد برای مهارتهای زبان ماندارین از طریق انتخاب مشاغل و بخشهای صنعت عملیاتی می شود. یافته های ما نشان می دهد که تغییرات مهم سیاسی می تواند بر بازده اقتصادی مهارتهای زبانی در بازار کار تأثیر بگذارد.

واژه‌های کلیدی: مهارت های زبانی ، انتقال حاکمیت ، بازده بازار کار

۱.مقدمه

مهارتهای زبانی به عنوان شکل مهمی از سرمایه انسانی ممکن است تأثیر مثبتی بر بازده بازار کار داشته باشد. تأثیر سودمند آن می تواند مستقیماً در قالب جستجوی موثرتر شغل یا بهره وری بالاتر در شغل باشد و همچنین می تواند از طریق کانال های غیرمستقیم مانند کاهش تبعیض کارفرمایان نیز عمل کند (Chiswick & Miller، ۲۰۰۳). مطالعات پیشین نشان داده است که مهارت های زبان انگلیسی ، که به طور گسترده در ارتباطات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ، می تواند یک امتیاز در بازار کار کشورهای غیر انگلیسی زبان ایجاد کند (Chakraborty & Bakshi، ۲۰۱۶؛ Fabo، Beblavý، & Lenaerts، ۲۰۱۷؛ Guo & Sun، ۲۰۱۴؛ Isphading، ۲۰۱۳؛ Paolo & Tansel، ۲۰۱۵). مطالعات دیگر بازده اقتصادی مثبتی به دلیل مهارت مکالمه با زبان میزبان در بین مهاجرانی که زبان میزبان زبان مادری آنها نیست، پیدا کرده است (Bleakley & Chin، ۲۰۰۴؛ Budría، de Ibarreta، and Swedenberg، ۲۰۱۷؛ Chiswick، ۱۹۹۸؛ Chiswick & Miller، ۱۹۹۵ ؛ Dustmann & Fabbri، ۲۰۰۳؛ Dustmann & van Soest، ۲۰۰۱؛ Hayfron، ۲۰۰۱؛ Paolo & Raymond، ۲۰۱۲؛ Tam & Page، ۲۰۱۶؛ Yao & van Ours، ۲۰۱۵). …

۵.نتیجه گیری

  در این مقاله به بررسی تأثیر مهارتهای زبانی بر اشتغال و درآمد و تأثیر انتقال حاکمیت هنگ کنگ از انگلیس به چین در سال ۱۹۹۷ بر بازده  مهارتهای زبانی در بازار کار هنگ کنگ می پردازیم. با استفاده از داده های سرشماری جمعیت هنگ کنگ ، ما بر مهارت های زبان دوم (ماندارین و انگلیسی) ساکنان قدیمی هنگ کنگ که لهجه کانتونی به عنوان زبان مادری  آنها است ،تمرکز می کنیم. ما دریافتیم که هر دو مهارت انگلیسی و ماندارین تأثیر مثبتی بر درآمد و اشتغال افراد دارند ، اما بازده مهارت های انگلیسی بسیار بیشتر است. ما همچنین نشان می دهیم که بازده ماندارین پس از انتقال حاکمیت هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ افزایش یافته است ، که ممکن است به دلیل اتصال به سرزمین اصلی چین و  ایجاد فرصت های بیشتر  باشد …

Abstract

This paper analyzes the effects of second languages skills on labor market outcomes in Hong Kong. Using data from the Hong Kong Population Censuses, we find that both Mandarin and English language skills are linked to improved labor market performance, and the premiums for English are much larger than those for Mandarin. We further show that the sovereignty transfer of Hong Kong from the UK to China in 1997 has strengthened the positive role of Mandarin and English language skills in finding a job in Hong Kong. The political change has also increased the earnings of people with the ability to speak Mandarin. As a comparison, the earnings premium for speaking English has declined in magnitude after the sovereignty transfer. Investigating into the mechanisms, we show that the rising premiums for Mandarin language skills are operated through choices of occupations and industry sectors. Our findings suggest that important political changes can affect the economic returns to language skills in the labor market.

Keywords: Language skills, Sovereignty transfer, Labor market returns

۱.Introduction

 Language skills, as an important form of human capital, may have a positive influence on labor market outcomes. The beneficial impact can be direct in the form of more efficient job research or higher productivity on the job, and it can also operate through indirect channels such as reduced employer discrimination (Chiswick & Miller, 2003). Previous studies have shown that English language skills, widely used in international communication, can generate premiums in the labor market in non-English speaking countries (Chakraborty & Bakshi, 2016; Fabo, Beblavý, & Lenaerts, 2017; Guo & Sun, 2014; Isphording, 2013; Paolo & Tansel, 2015). Other studies have found positive economic returns to speaking the host language among immigrants for whom the host language is not their native language (Bleakley & Chin, 2004; Budría, de Ibarreta, & Swedberg, 2017; Chiswick, 1998; Chiswick & Miller, 1995; Dustmann & Fabbri, 2003; Dustmann & van Soest, 2001; Hayfron, 2001; Paolo & Raymond, 2012; Tam & Page, 2016; Yao & van Ours, 2015)….

۵.Conclusion

 In this paper, we investigate the effects of language skills on employment and income, and the influence of the handover of Hong Kong from the UK to China in 1997 on the premiums for language skills in the Hong Kong labor market. Using data from Hong Kong Population Censuses, we focus on the second language skills (Mandarin and English) of long-term Hong Kong residents with Cantonese as the native language. We find that both of English and Mandarin skills have positive effects on individual’s income and employment, but the premiums for English skills are much greater. We further show that the Mandarin skills premium has increased after the sovereignty transfer of Hong Kong in 1997, which may be due to more opportunities connected to the mainland of China…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات رشته مدیریت

ترجمه مقالات رشته اقتصاد

ترجمه مقاله درباره بازده بازار

ترجمه مقالات مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله در مورد مهارت های منابع انسانی