اطلاعیه

مقاله انگلیسی تحقیق در مورد مکانیسم ریسک توسعه بازار مالی کربن چین از منظر تمدن بوم شناختی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1019

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Computational and Applied Mathematics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تحقیق در مورد مکانیسم ریسک توسعه بازار مالی کربن چین از منظر تمدن بوم شناختی

عنوان کامل انگلیسی:

Research on risk mechanism of China’s carbon financial market development from the perspective of ecological civilization

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1019)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله بر اساس بررسی منشأ مکانیسم توسعه پاک (CDM) از منظر حفاظت بوم شناختی ، سری زمانی CER را با توزیع GED شرح داده و ناهمگونی واریانس آن را آشکار می کند. مدلهای TGARCH و EGARCH هر دو منعکس کننده نوسانات چشمگیر قیمت CER در جهت آنالیز مدل GARCH هستند. در برآورد ما از ریسک بازار کربن چینی با مدل های اقتصاد سنجی TGARCH-VaR و EGARCH-VaR ، دریافتیم که مدل های TGARCH-VaR و EGARCH-VaR دقت در اندازه گیری ریسک بازار کربن را افزایش می دهند. برای دستیابی به شفافیت و رشد روزافزون بازار کربن چین ، یکپارچگی در بازار بین المللی و رقابت در بازار بین المللی کربن ، ما روش های فنی را برای کاهش ریسک بازار به نفع سرمایه گذاران در رقابت بازار ، مورد بحث قرار می دهیم. مطالعه ما روش های بیشتری را برای اندازه گیری ریسک بازار کربن در چین ارائه می دهد ، بنابراین کشور چین در زمینه توسعه اقتصادی بوم شناختی آمادگی خوبی دارد.

کلیدواژگان: تمدن بوم شناختی ، بازار مالی کربن ، معیارهای ریسک ، مدل TGARCH-vaR ، مدل EGARCH-vaR

۱.مقدمه

بازار کربن هر دو ویژگی ریسک ذاتی و سایر ریسک های بازار مالی را به عنوان بخشی از بازار مالی آشکار می سازد [۱]. ریسک بازار کربن شامل ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک است [۲].  ریسک سیستماتیک یک ریسک گسترده است که در بازار کربن تحت تأثیر سیاست و اقتصاد وجود دارد. این ریسک را نمی توان کنترل کرد زیرا سود چشمگیر فقط از طریق ریسک بالا حاصل می شود. ریسک غیرسیستماتیک توسط یک عامل مالی واحد ایجاد می شود که می توان با چند روش کاهش داده و یا حتی کنترل کرد. پروتکل کیوتو سه مکانیسم بین المللی تجارت کربن را ارائه می کند ، که مکانیسم توسعه پاک (CDM) عمدتا در بازارهای نوظهور و بازار توسعه یافته بکار گرفته می شود [۳]…

Abstract

Based on examining the origin of Clean Development Mechanism (CDM) from a view of ecological conservation, this paper describes CER time series with GED distribution and discovers its heteroskedasticity. The TGARCH and EGARCH models both reflect significant volatility of CER price with GARCH model analysis. In our estimation of Chinese carbon market risk with econometric TGARCH-VaR and EGARCH-VaR models, we find that TGARCH-VaR and EGARCH-VaR models increase the accuracy in measuring the carbon market risk. To achieve the sound and increasing growth of China’s carbon market, integration with the international market, and competition in the international carbon market, we argue the technical methods to reduce the market risk for the benefit of investors in the market competition. Our study provides more methods for China’s carbon market risk measurement, so as to China’s being well-prepared on the way to ecological economic development.

Keywords: Ecological civilization ,Carbon financial market, Risk metrics ,TGARCH-vaR model ,EGARCH-vaR model

۱.Introduction

Carbon market reveals both of its own risk features and other financial market risks as part of the financial market [1]. Carbon market risk consists of systematic risk and non-systematic risk [2]. Systematic risk is an extensive risk that exists in the carbon market impacted by politics and economics. The risk cannot be controlled whereas significant benefit can only be achieved with high risk. The non-systematic risk is caused by a single financial factor, which can be lowered through several methods even controlled. Kyoto Protocol proposes three international carbon trade mechanisms, wherein Clean Development Mechanism (CDM) primarily applies to the emerging market and the developed market [3]…

۴.Conclusion

 China’s carbon finance market is still in its infancy, but as the scale of market transactions expands, the increasing market risk will be an unavoidable reality for investors. To accurately measure the risk of carbon financial market will be an important topic for scholars to study in the future. This paper measures the market risk by establishing the GARCH-VaR model for the carbon financial market [28]. On the one hand, it is the theoretical basis for the construction of the risk mechanism of the carbon financial market. On the other hand, it provides an operational model for predicting the market risk of carbon financial market investors. Therefore, this paper uses the GARCH-VaR model to measure the risk of China’s carbon financial market and has the following implications for the development of China’s carbon financial market:..

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ اقتصاد

مقالات حسابداری ۲۰۲۱

مقالات مدیریت مالی ۲۰۲۱

مقالات مدیریت ریسک ۲۰۲۱

مقالات مدیریت ریسک های مالی

مقالات حسابداری محیط زیست

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقاله درباره بازارهای مالی