اطلاعیه

مقاله انگلیسی جنسیت و سواد مالی در غنا

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H894

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: African Journal of Economic and Management Studies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ :جنسیت و سواد مالی در غنا

عنوان کامل انگلیسی:

Gender and financial literacy in Ghana

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H894)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه به بررسی سواد مالی بر اساس جنسیت در غنا می پردازد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه از داده‌های اولیه و مدل‌های پروبیت همراه با استراتژی تجزیه بلایندر اوکساکا استفاده می‌کند.

یافته ها – نویسندگان دریافتند که به طور کلی مردان سواد مالی بیشتری نسبت به زنان دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که بخش عمده ای از تفاوت های موجود در سواد مالی  بر اساس جنسیت بر مبنای تفاوت در ضرایب یا نحوه ایجاد سواد تبیین می شود و نه با تفاوت در ویژگی های جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی مردان و زنان. بنابراین، این تفاوت در سواد مالی ممکن است به ویژگی های رفتاری و روانی بررسی نشده و همچنین هنجارهای فرهنگی و اجتماعی در رابطه با نقش های جنسیتی در تصمیم گیری مالی نسبت داده شود.

مفاهیم عملی – بدیهی است که اقدامات بیشتری برای پر کردن شکاف بین مردان و زنان از نظر سواد مالی لازم است. مداخلات مؤثر ممکن است شامل بهبود دسترسی زنان به اطلاعات مالی و آموزش و همچنین تشویق مشارکت آنها در تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی خانوار باشد. به ویژه، زنان با تحصیلات کمتر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه به ادبیات ناچیز در مورد شکاف جنسیتی از نظر سواد مالی در کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

کلیدواژه‌ها: سواد مالی، شکاف جنسیتی، بلایندر اوکساکا، غنا

Abstract

Purpose – This study examines the gender gap in financial literacy in Ghana.

Design/methodology/approach – This study employs primary data and probit models together with the Oaxaca-Blinder decomposition strategy.

Findings – The authors found that males are generally more financially literate than females are. The results also show that much of the gender gap in financial literacy is explained by differences in coefficients or how literacy is produced and not by differences in the demographic and socio-economic characteristics of men and women. Thus, the gap may be attributable to unobserved behavioural and psychological traits, as well as cultural and social norms regarding gender roles in financial decision-making.

Practical implications – It is evident that further action is needed to bridge the gap between men and women with regards to financial literacy. Effective interventions may include improving women’s access to financial information and education, as well as encouraging their participation in household financial decision-making and planning. In particular, less educated women need to be targeted by policy initiatives in this regard.

Originality/value – This study contributes to the scant literature on gender gap in financial literacy in developing countries.

Keywords: Financial literacy, Gender gap, Oaxaca-blinder, Ghana

۱.Introduction

Concerns about widespread financial illiteracy around the world, both in developed and developing countries, have heightened in recent years. This is largely due to the increasing sophistication of the financial markets and instruments and the known effects of financial literacy on financial behaviour and retirement income security. While most previous studies have focused on the link between financial literacy and savings and investment decisions (Bucher-Koenen and Lusardi, 2011; Sekita, 2011; Fornero and Monticone, 2011; Lusardi and Mitchell, 2011; Moure, 2016; Boisclair et al., 2017; Niu and Zhou, 2018), relatively few examine the factors that affect financial literacy (Kadoya and Khan, 2020)…

۵.Conclusions

This study examines the gender gap in financial literacy in Ghana. Using primary data and probit models together with the Oaxaca-Blinder decomposition strategy, we found that males are generally more financially literate than females. The results also show that much of the gender gap in financial literacy is explained by differences in coefficients or how literacy is produced and not by differences in the demographic and socio-economic characteristics of men and women. Thus, the gap may be attributable to unobserved behavioural and psychological traits, as well as cultural and social norms regarding gender roles in financial decision-making…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس مدیریت ۲۰۲۳

مقالات ۲۰۲۳ درباره تبعیض جنسیتی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه