خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / گزارش کاراموزی مکانیک شرکت سامفر

گزارش کاراموزی مکانیک شرکت سامفر

کد محصول KME48

تعداد صفحات: ۵۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

چکیده  ۴

فصل اول (شنایی با شرکت سامفر)            ۵

تاریخچه‌ی شرکت سامفر            ۶

واحد مهندسین و تحقیقات سامفر  ۷

واحد طراحی و ساخت تجهیزات  ۹

کنترل پروژه       ۱۰

(Preventive Maintence) : 10

واحد قالب سازی            ۱۱

مهندسی کیفیت محصول  ۱۱

Q.C (کنترل کیفیت)       ۱۲

آزمایشگاه          ۱۳

ارسال محموله    ۱۳

تست ادواری      ۱۴

مشخصات کنونی شرکت سامفر   ۱۵

R & D 15

حجم صادرات   ۱۶

مرغوبیت و تضمین کیفیت           ۱۶

طبقه بندی محصولات     ۱۹

حضور در نمایشگاههای بین المللی           ۱۹

مشتریان محصولات تولیدی          ۲۰

فصل دوم (انواع سنسورهای اتومبیل)          ۲۱

سنسور دور موتور            ۲۲

وظایف سنسور دور موتور:           ۲۲

عیب یابی سنسور دور موتور :       ۲۳

سنسور اکسیژن   ۲۴

وظایف سنسور اکسیژن:   ۲۴

محل نسب سنسور اکسیژن:           ۲۵

ساختار سنسور اکسیژن:   ۲۵

مدار برق سنسور اکسیژن: ۲۵

شرح کار سنسور اکسیژن:            ۲۶

عیب یابی سنسور اکسیژن:            ۲۷

سنسور دمای آب (WTS)            ۲۹

ساختار داخلی سنسور:     ۲۹

مدار الکتریکی سنسور دمای آب : ۳۰

شرح کار سنسور دمای آب (WTC) :       ۳۱

عیب یابی سنسور دمای آب (WTC) :       ۳۲

روش تست اهمی سنسور دمای آب (WTC):         ۳۲

نکته هایی در مورد سنسور دمای آب (WTC):       ۳۳

سنسور سرعت خودرو( کیلومتر شمار)(VSS)         ۳۴

وظایف سنسور سرعت :   ۳۴

ساختار داخلی سنسور سرعت :     ۳۴

مدار الکتریکی سنسور سرعت:      ۳۵

شرح کار سنسور سرعت :            ۳۵

روش عیب یابی سنسور سرعت:    ۳۶

تست ولتاژی سنسور سرعت          ۳۶

تست اهمی سنسور سرعت :          ۳۶

تست دنده کیلومتر:         ۳۶

سنسور میل سوپاپ ( موقعیت سیلندر یک )            ۳۶

وظایف سنسور میل سوپاپ:         ۳۶

محل قرار گیری سنسور موقعیت میل سوپاپ :         ۳۷

ساختار داخلی سنسور موقعیت میل سوپاپ :           ۳۷

شرح کار سنسور موقعیت میل سوپاپ :      ۳۸

عیب یابی سنسور موقعیت میل سوپاپ :      ۳۸

پتانسیومتر دریچه گاز      ۳۹

وظایف پتانسیومتر دریچه گاز :     ۳۹

محل قرار گیری پتانسیومتر دریچه گاز :     ۳۹

شرح کار پتانسیومتر دریچه گاز:   ۴۰

روش های عیب یابی پتانسیومتر دریچه گاز:           ۴۱

تست اهمی پتانسیومتر:     ۴۱

تست ولتاژی :     ۴۲

نکات مهم در مورد پتانسیومتر دریچه گاز: ۴۲

سنسور ضربه (KNOCK SENSOR)        ۴۳

محل قرار گیری سنسور ضربه (KNOCK):            ۴۳

مدار برقی ناک سنسور(ضربه):     ۴۴

موج میرا :          ۴۵

عیب یابی سنسور ضربه (KNOCK SENSOR):     ۴۵

فصل سوم          ۴۷

عیب یابی سنسورهای خودرو از روی شکل ظاهری ۴۷

عیب یابی سنسورهای خودرو از روی شکل ظاهری ۴۸

سنسور دور موتور:           ۴۸

سنسور دمای هوای ورودی به موتور:          ۴۸

سنسور دمای آب :          ۴۹

سنسور فشار گاز کولر:    ۵۰

سنسور اینرسی:   ۵۰

سنسور ضربه:     ۵۱

چکیده

در طول دوره کارآموزی در شرکت سامفر در قسمت ها و بخش های گوناگون این کارخانه مشغول به فعالیت شدم و با قسمت ها مختلف آن تا حدودی آشنا شدم ، فعالیت های انجام شده در طول این دوره شامل ریز دوره های مختلفی شد که در طول این گزارش به اختصار به استحضار شما استاد گرامی می‌رسانم ، آشنایی با ابزارهای اندازه گیری صنعتی ، ابزارهای دقیق اندازه گیری ، Spc و سیستم های اندازه گیری Msa از جمله این آموخته ها میباشد . با توجه به الزامات شرکت‌های تولیدکننده می‌بایستی روش‌های کنترل آماری کیفیت را در مورد مواد اولیه، فرایندها و محصولات نهایی، پیاده‌سازی کنند. ما استفاده از روش کنترل آماری فرایند (SPC) را در مورد فرایند ساخت انواع سنسور انجام دادیم.

– در حال حاضر شرکت سامفر کالا سازندهای  مختلفی  را در دستور کار خود دارد و فعالیت بازرسی را در برخی سازندها به صورت مستقیم و در برخی سازندها به صورت غیر مستقیم اجرا می نماید .

واحد بازرسی فنی به صورت دوره‌ای ماهیانه نسبت به انجام یک دوره آدیت محصول و اعلام نتیجه کیفی محصول اقدام می نماید در حقیقت وظیفه اعلام نتیجه نهایی و تخصیص یک نمره به هر محصول بعهده واحد بازرسی می باشد.