کارآموزی کامپیوتر در مرکز تلفن

کد محصول KT48

تعداد صفحات: ۲۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه  ۴
طرح بندی مرکز ۵
اطاق MDF  ۵
سالن PCM  ۵
سالن تغذیه  ۵
اطاق کابل  ۵
سالن سوئیچ ۶
کلیات سیستم سوئیچ  ۶
سالن تجهیزات  ۶
سیستم BAM 8
پردازش مکالمه  ۸
تجهیزات سالن ۸
جایگاه کاری ۹
اطلاعات ۹
مشترکین معمولی ۹
مشترکین تلفن همگانی ۱۰
سرویس ویژه ۱۰
خط  ۱۰
ترانک  ۱۰
انواع ترانک  ۱۰
کاربرد ترانک  ۱۰
سیگنالینگ  ۱۱
کارهای روزانه ثابت ۱۱
تعویض پکیج  ۱۱
تغییر log سیستم  ۱۱
ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی ۱۱
تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش  ۱۲
کارهای روزانه احتمالی۱۲
مواردی که طی نامه از مراجع بالاتر ارسال می گردد ۱۲
مواردی که از طریق طرح جامع ارسال می گردد ۱۳
کارهای ماهیانه  ۱۵
کارهای دو ماهه  ۱۵
ASR & PBX  ۱۷
ترافیک سنجی  ۱۷
ترافیک ابتدائی  ۱۷
ترافیک انتهائی  ۱۷
مراحل کار با نرم افزار ترافیک سنجی مراکز C&C08 18
ترافیک سنجی مراکز C&C08 جهت مشترکین پرترافیک ۱۸
ترافیک سنجی مراکز C&C08 جهت یک کد خاص مثل ۱۹
اختصارات  ۲۱
فهرست منابع و مآخذ ۲۲

مقدمه
امروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید. در ایران نیز بدلیل احتیاج بیش از پیش مردم ، سازمانها و وزارتخانه ها مختلف به وسایل ارتباطی ، سعی در پیشرفت هرچه بیشتر وجود دارد.
به لحاظ اشتغال ، توسعه و رواج ICT موجب پیدایش مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر می شود.
امروزه شبکه های دیگری بالاتر از شبکه محلی قرار می گیرند که امکان سرویس دهی به تمام مشترکین در تمامی نقاط جهان را فراهم می سازد (IN,NGN,…)

مهمترین و حساس ترین بخش در یک مرکز تلفن ، سالن دستگاه مرکز می باشد که هسته اصلی مرکز می باشد زیرا تمامی ارتباطات از آنجا شکل میگیرد . بعنوان مثال هنگامی که شما گوشی تلفن خود را برمی دارید صدای بوق (Dial Tone) میشنوید و بعد از آن میتوانید شماره گیری کنید برای همین بوق ساده در هنگام برداشتن تلفن تعداد زیادی سیگنال بین گوشی تلفن شما و مرکز انتقال می یابد که به شما امکان شماره گیری می دهد.
یک مرکز تلفن بطور کلی شامل سالن دستگاه ، سالن ام دی اف ، سالن پی سی ام ، اتاق کابل ، اتاق نیرو ، باتری و دیزل می باشد و روال کلی برقراری ارتباط به شکل زیر است :
سالن دستگاه وظیفه سوئچینگ و برقراری ارتباط بین مشترکین را بعهده دارد که بعد از سالن دستگاه ارتباط از طریق سالن ام دی اف با اتاق کابل برقرار می گردد و از آنجا به کافو های خارج از مرکز ، سپس به پست های درب منازل و شرکتها و ازآنجا به مشترکین و بالعکس.
بعلت پیچیدگی بخشهای مختلف ارتباطات در سالن دستگاه در این گزارش سعی بر این شده است که از جزئیات در مورد سوئیچ این مرکز خودداری شده و بیشتر به کلیات بخشهای مختلف سالن وکارهای انجامی روزانه و ماهیانه توسط کارشناسان سوئیچ بپردازم.
این مرکز دارای ۴۰۰۰۰ شماره تلفن میباشد که از این تعداد ۵۰۰۰ شماره آن مربوط به کافوهای نوری می باشد و باقیمانده شماره های اصلی سوئیچ می باشد که نگهداری این دو بخش بعهده پرسنل مختلف است.

طرح بندی مرکز:
Layout Plan بمعنی طرح سالن مرکز تلفن می باشد. بعبارت دیگر در رابطه با اینکه چگونه و به چه طریق تجهیزات مرکز دز سالن مرکز تلفن نصب گردد تاازحداقل کابل های ارتباطی ، حداکثر استفاده شود.
مرکز تلفن خاتم الانبیاء واقع در بزگراه آسیایی – روبروی پلیس راه قاسم آباد شامل ساختمانی ۳ طبقه می باشد. طبقه اول جهت اطاق باتری ، دیزل و بخش تغذیه مرکز ، طبقه دوم جهت نصب MDF و سالن PCM و طبقه سوم جهت نصب تجهیزات سوئیچ در نظر گرفته شده است .
ضمنا بخشهای از ساختمان جهت واحدهای اداری مرکز منظور گردیده است.
اطاق MDF :
سالن MDF در واقع سالنی است که اتصالات درونی سیستم رابه کابل های بیرونی سیستم متصل مینماید.
هر ساختار MDF از دوبخش افقی و عمودی تشکیل شده است . بخش افقی آن با داشتن ترمینالهای افقی محل اتصال کابلهای خارج شده از راک های مشترکین به MDF است. بخش عمودی MDF با داشتن ترمینالهای عمودی محل اتصال کابلهای مشترکین از مکان سرویس تا مرکز تلفن می باشد.
اتصال بخش عمودی و افقی در MDF توسط کابل انجام می گیرد که اصطلاحا ، کابل رانژه گویند.
سالن PCM :
کابلهای (ترانکهای) ارتباطی که از راکهای ترانک مرکز سوئیچ به DDF اتصال می یابد ، به اطاق PCM رفته و پس از اعمال پروسه انتقال به مقصد ارسال می گردد.
بطور معمول کابلهای ترانک از نوع کواکسیال می باشد ، که از راک ترانک تا DDF واز DDF تا بخش PCM کشیده می شود.
سالن تغذیه :
این سالن از دوبخش Rectifier و باتری تشکیل شده است که وظیفه تبدیل برق AC به DC و تامین برق تجهیزات مرکز در هنگام قطع برق رابرعهده دارد.
اطاق کابل :
زوج کابل هایی که از ترمینال عمودی MDF گرفته شده ، بصورت رشته کابل هایی از ۲۰۰ الی ۱۸۰۰ زوجی در آمده ، به اطاق کابل وارد می شود ، سپس از طرسق حوضچه های کابل در سطح شهر توزیع می گردد.

سالن سوئیچ :
هر سالن از دو بخش سالن تجهیزات و سالن بهره برداری و نگهداری (Operation & maintenance) تشکیل میگردد.
سالن تجهیزات شامل تجهیزات مخابراتی برای برقراری ارتباط مشترکین بایکدیگر و محیط خارج از مرکز می باشد که در ادامه توضیحات بیشتری در مورد وسایل و تجهیزات داخل این سالن می دهم.

کلیات سیستم سوئیچ :
سوئیچ این مرکز چینی و از شرکت Huawei می باشد.قبل از هر چیز بهتر است مفهوم C&C08 که نام این سیستم میباشد را بدانیم C&C– یعنی :
City & Countryside ، Computer & Communication ، China & Communication
و عدد ۸ در واقع نشان دهنده ورژن وعدد خوش شانسی در چین میباشد.
ازاین سیستم جهت مراکز محلی – ترانزیت – بین الملل استفاده میگردد.

سالن تجهیزات :
این سیستم ازدوقسمت (ماژول) اصلی بنامهای SM و CM تشکیل شده است:
که SM جهت سرویس دهی به مشترکین آنالوگ و دیجیتال استفاده میگردد.
اما CM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال و اعمالی از قبیل ترافیک سنجی و انجام اعمال پریودیک و چارژینگ و کنترل کارتهای ماژولها و غیره را بعهده دارد.
ماژول CM به ۲ ماژول تقسیم میگردد که عبارتند از:AM/CM و SPM / SRM
ماژول AM/CMبا توجه به وظایفی که برعهده دارد از فریمهای مختلفی تشکیل شده است که هریک وظیفه و یا وظایفی را انجام میدهند این فریمها عبارتند از:
CPM – CKM – CCM – CKM – LIM – CNET – BAM – ALARM BOX
ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژول SM به ۸۰۰,۰۰۰ مشترک آنالوگ یا ۱۸۰,۰۰۰ ترانک دیجیتال سرویس دهد.
ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژولهای SPM/SRM به ۱۲۰,۰۰۰ ترانک دیجیتال سرویس دهد.ازاین ساختاردرمراکز ترانزیت وبین شهری استفاده میگردد.
همچنین AM/CM میتواند با ترکیبی از ماژولهای SM وSPM/SRM کار نماید که در این نوع ساختارماژول SM وظیفه سرویس دهی به مشترکین آنالوگ یا دیجیتال وماژولهای SPM/SRM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال را برعهده دارند.