اطلاعیه

لیست springer:International Conference on Computational Science and Its Applications

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل بحرانی موفقیت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه اسپرینگر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 22000   تومان

مشاهده جزییات