اطلاعیه

لیست sage:Current Directions in Psychological Science

مقاله ترجمه شده آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  • سال نشر: 2000 از نشریه sage
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  9000  تومان

مشاهده جزییات