لیست sage:Competition and Regulation in Network Industries

مقاله انگلیسی با ترجمه پلتفرم های رسانه های اجتماعی و مواجهه با محتوا: چگونه کنترل کاربران را بازیابی کنیم

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه  SAGE
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات