اطلاعیه

لیست JOURNAL ON DEVELOPMENTAL DISABILITIES

مقاله ترجمه شده سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  • سال نشر: 2013
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  19000  تومان

مشاهده جزییات