اطلاعیه

لیست Journal of High Technology Management Research

مقاله ترجمه شده آیا شیوه های منابع انسانی با عملکرد خوب به شرکت های بزرگ کارآفرینی کمک می کند؟ نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی سال 2008 با ترجمه

  • سال نشر: 2008 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 15000  تومان

مشاهده جزییات