اطلاعیه

لیست emerald:Tourism Critiques: Practice and Theory

مقاله انگلیسی با ترجمه سیاست گردشگری و اثرات زیست محیطی در شهر موسینا: درس هایی از مطالعه موردی عدم موفقیت

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 24  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده64000 تومان

مشاهده جزییات