اطلاعیه

لیست Brain Research

مقاله ترجمه شده شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه

مقالات بیس انگلیسی 2012

  • سال نشر: 2012 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  19000  تومان

مشاهده جزییات