لیست مقالات 2017 حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

در این صفحه مجموعه ی مقالات انگلیسی بدون ترجمه سال 2017 در رشته های حسابداری و اقتصاد در تمامی گرایش ها موجود می باشد – برای مشاهده مقالات ترجمه شده رشته حسابداری و اقتصاد به بخش مقالات ترجمه شده مراجعه نمایید

مقالات بدون ترجمه رشته های حسابداری و اقتصاد به تفکیک سال نشر

مقالات 2020        مقالات 2019      مقالات 2018      مقالات 2017

مقاله انگلیسی استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی

دانلود مقالات انگلیسی سال 2017

کد مقاله: H233 تعداد صفحه انگلیسی:  21 سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی عنوان انگلیسی: Business strategies and management accounting in response to climate change risk exposure and regulatory uncertainty

مشاهده جزییات