اطلاعیه

طراحی کاتالیستهای شیمیایی ممانعت کننده از آلودگی هوا و توانایی آنهادر پاکیزگی محیط زیست

کد محصول SH180

تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار  ۱
چکیده  ۳
فصل اول
مقدمه ۶
۱-۱ انواع آلاینده های موجود در هوای تهران  ۷
۲-۱ اثرات سوء آلایندها بر ساختمان بیولوژیکی بدن  ۸
۳-۱ لزوم استفاده از کنورتورهای کاتالیستی و خصوصیات کاتالیستی  ۹
۴-۱ تاریخچه و سیر تکاملی کنورتورهای کاتالیستی در سطح جهانی  ۱۲

فصل دوم
شیمی فیزیک واکنشهای انجام شده در
مجاورت کاتالیستهای سه جانبه ۱۶
۱-۲ واکنشهای انجام شده  ۱۹
۲-۲ شرایط انتخاب کاتالیست سه جانبه  ۲۲

فصل سوم
مروری بر کاربرد کاتالیستها در تبدیل گازهای اگزوز ۲۴
۱-۳ کاتالیزورهای اکسید کننده هیدروکربن و کربن منواکسید  ۲۵
۲-۳  کاتالیزور های احیاء کننده اکسید نیتروژنی  ۲۶
۳-۳ کاتالیست اکسید فلزات انتقالی برای اکسیداسیون HC , CO  ۲۸
۴-۳ کاتالیست فلزات نادر برای اکسیداسیون هیدروکربنها و منواکسید  ۲۹
۵-۳ کاتالیستهای احیاء اکسیدهای نیتروژنی و NOX ۳۰
۶-۳ کاتالیزورهای سه جانبه مقاوم در برابر سموم کاتالیستی برای کنترل همزمان NOX , CO , HC ۳۲
۷-۳ استفاده از کاتالیست پلاتین- رودیوم در کنورتورهای کاتالیستی  ۳۶
۸-۳ اکسید سزیم بعنوان عامل بهبود دهنده در کاتالیستهای سه جانبه  ۵۰
۹-۳  طراحی کاتالیزور با خواص بهبود یافته  ۵۱
۱۰-۳ استفاده از کاتالیست های پالادیم- تنگستن در اگزوز اتومبیل  ۵۲
۱۱-۳ استفاده از کاتالیست های پالادیم- لانتانیوم در کنترل آلودگی اتومبیل  ۵۷

فصل چهارم
سینیتیک واکنشها
۱-۴ سینیتیک واکنش اکسیداسیون در مجاورت اکسید فلزات قلیایی  ۶۵
۲-۴ سینیتیک واکنش اکسیداسیون در مجاورت فلزات نادر  ۶۸
۳-۴ سینیتیک واکنش تجزیه و احیاء NO ۷۲
۵-۴ احیاء NO بوسیله CO در مجاورت کاتالیزور پالادیم با پایه آلومین  ۷۵
۶-۴ مکانیسم سینتیکی واکنش CO+NO در مجاورت کاتالیستهای مجهز به RH ۸۴

فصل پنجم
انتخاب ، طراحی و ساخت کاتالیست ۹۳
۱-۵ انتخاب و مشخصات پایه کاتالیست  ۹۴
۲-۵  طبقه بندی تداخل های پایه و فلز  ۹۵
۳-۵ ماهیت و ترکیب پایه ها  ۹۶
۴-۵ پایه آلومین  ۹۷
۵-۵ انتقال فازهای آلومین  ۹۹
۶-۵ تهیه و آماده سازی پایه کاتالیست  ۱۰۱
۷-۵ انتخاب و فرمولاسیون کاتالیست  ۱۰۱
۸-۵ روش ساخت و تهیه کاتالیست  ۱۰۴
مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.