بررسی فرآیند تولید آنزیم لیپاز به روش تخمیر میکروبی

کد محصول SH137

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

معرفی آنزیم لیپاز             ۱
نقش زیستی آنزیم لیپاز                                             ۲
کاربرد و تهیه شرایط بهینه در تولید آنزیم لیپاز      ۳
معرفی کلی لیپاز                                                   ۴
تولید آنزیم ها توسط تخمیر صنعتی                   ۷
تولید محصولات نهایی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژی             ۱۰
کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنزیم لیپازبا روش تخمیر میکروبی  ۱۱
معیارهای واقعی اسیدوفیلوس مفید      ۱۹
تولید لیپاز با استفاده از تخمیر میکروبی      ۲۱
تولید لیپاز از خرما با روش تخمیر میکروبی     ۲۲
بررسی تولید تخمیری لیپاز                                  ۲۳
تولید لیپاز از ترکیبات نشاسته دار با تخمیر میکروبی    ۲۴
تولید لیپاز از ترکیبات سلولزی و انواع تخمیر     ۲۵
طراحی فرآیند تخمیر صنعتی                                                ۲۷
انواع سیستم های کشتی در تخمیر صنعتی              ۳۰
دستگاه تخمیر و تولید آنزیم ها       ۳۲
چشم انداز بحث          ۳۴
انواع تخمیر ها در صنایع غذایی      ۳۵
شدت تخمیر و اندازه گیری آن      ۴۰
سازوکار تخمیر و مفاهیم کلی                    ۴۱
نیازمندیهای محیط کشت         ۴۷
باکتریهای مولد تخمیر                                      ۵۰
منابع و مأخذ         ۵۶

 بخشی از متن

لیپاز آنزیم است که توانایی هیدرولیز استرها را دارد و نقش اختصاصی تبدیل تری‌گلیسرید به گلیسرول و اسید چرب را ایفا می‌کند، که به این عمل لیپولیز می‌گویند. لیپازها را می‌توان زیرمجموعه‌ای از استرازها دانست.

نقش زیستی

لیپازها نوعی گلیکوپروتئین هستند که در بدن اغلب جانداران (از جمله بسیاری از ویروس‌ها) یافت می‌شوند. این آنزیم‌های محلول در آب در متابولیسم تری‌گلیسرید‌ها نقش دارند و موجب گوارش آن‌ها در بدن می‌شوند.

لیپاز لوزالمعده مهم‌ترین آنزیمی است که چربی‌ها را در بدن انسان به ملکول‌های کوچک‌تر و قابل هضم تبدیل می‌کند. به این ترتیب، ملکول‌های تری‌گلیسرید به مونوگلیسرید و اسید چرب تبدیل می‌شوند.

انواع دیگر لیپاز عبارت اند از فسفولیپازها و اسفینگومیلینازها.

 لیپازها موجب هیدرولیز استرها می‌شوند. درصورت وجود آب، استرتری‌گلیسریدها طبق واکنش فوق به اسید چرب تبدیل می‌شوند. لازم به ذکر است که R عبارت است از یک گروه آلکیل اشباع‌شده یا اشباع‌نشده.

لیپازها همچون سایر آنزیم‌ها نسبت به دما و پ‌هاش محیط، میزان آب موجود و جنس و قطبی بودن حلال حساس و تأثیرپذیرند.

کاربرد

لیپازها می‌توانند در شاخه‌های شیمی آلی جهت استریفیکاسیون بعضی ملکول‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این آنزیم‌ها در صنعت نیز برای هیدرولیز چربی‌ها در مواد شوینده مورد استفاده می‌شوند.

تهیه شرایط بهینه در تولید آنزیم لیپاز

منابع مختلف طبیعی شامل خاک باغچه، خاک آلوده به روغن کارخانه روغن نباتی پارس قو و الویه فاسد شده جهت جداسازی سوش های مولد آنزیم لیپاز مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جداسازی میکروارگانیسم مولد لیپاز از دو محیط به صورت تصادفی استفاده شد.

درمرحله اول آزمون حدود ۹ میکروارگانیسم مشکوک به تولید این آنزیم مورد جداسازی قرار گرفت. درمرحله دوم سوش های بدست آمده در یک محیط شناسایی کیفی شامل روغن زیتون و تویین مورد مطالعه قرار گرفته و ۴ سوش از نظر تولید انزیم مورد تایید قرار گرفتند. در مرحله سوم قابلیت سوش ها جهت تولید آنزیم مورد سنجش کمی قرار گرفت و از این ۴ سوش بهترین سوش با توان تولید ۳۳.۴ unit/Ml شناسایی گردید . برای این سوش انتخابی شرایط بهینه شامل دمای بهینه ، دورشیکر بهینه ، PH بهینه و اثر سوبسترا تعیین گردید.

با اعمال شرایط بهینه می توان برای این سوش انتخابی فعالیت آنزیمی را از ۳۳.۴unit/mL به ۷۱.۴unit/Ml رساند.

معرفی  کلی لیپاز

لیپاز جزو یکی از سه گروه آنزیم هایی است که توسط لوزالمعده ساخته میشود. لوزالمعده غده برگی شکل است که طولی برابر ۵ اینچ دارد. در کنار لیپاز، لوزالمعده هورمون های انسولین و گلوکاگون (که بدن برای تنظیم قند خون به آنها نیاز دارد)، نیز ترشح می کند. ۲ آنزیم دیگر شامل آمیلاز (مسئول شکستن نشاسته و تبدیل آن به قندهای ساده) و پروتئاز (مسئول شکستن پروتئین ها و تبدیل آن به اسیدهای آمینه) است. لیپاز به کمک آب، چربی هایی را که به صورت تری گلیسرید هستند به گلیسرول و اسید چرب تبدیل می کند که برای بدن بهتر قابل جذب هستند.

موارد استفاده

لیپاز در درمان مشکلات گوارشی و بیماریهایی که باعث مشکل در هضم غذا می شود، موثر و مفید است. ای بیماریها می تواند ناشی از کمبود تغذیه ای باشد. مکمل های لیپاز می تواند در جذب آسانتر غذا به شما کمک کند و تغذیه بدن را در سطح سالم و طبیعی نگه دارد.

بعضی از آنزیم های لوزالمعده در درمان بیماریهای خودایمنی (نظیر روماتیسم مفصلی)، بیماری های التهابی و آلرژی غذایی، ارزشمندند. آنزیمهای پانکراس در درمان بیماری سلیاک (یک بیماری که لوله گوارشی را تحت تأثیر قرار می دهد و کمبود تغذیه ای ایجاد می کند)، از طریق افزایش اثر یک رژیم عاری از گلوتن، مؤثر است.

منابع غذایی

لیپاز به وسیله لوزالمعده ساخته میشود. این ماده از منابع غذایی تأمین نمی شود. بلکه مکملهای آن را می توان از طریق آنزیم های حیوانات تهیه کرد.

اشکال دیگر

لیپازی که توسط لوزالمعده ساخته میشود لیپاز لوزالمعده ای نامیده میشود. همچنین لیپاز معده ای (که به وسیله معده تهیه میشود) و لیپاز کبدی (که به وسیله کبد تهیه میشود) نیز وجود دارد.

نحوه مصرف

آنزیم های لوزالمعده به شکل قرص و کپسول در دسترس هستند. برای تعیین میزان مورد نیاز دستور العمل آن را بخوانید و یا با پزشکتان مشورت کنید.

موارد احتیاط

بیشتر افراد، میزان فراوانی لیپاز تولید می کنند. در صورتی که لوزالمعده کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد سطح طبیعی آنزیم ترشح کند شما دچار کمبود لیپاز میشوید. مکمل های لیپاز و دیگر آنزیم های لوزالمعده عوارض جانبی ندارند.

تداخل های احتمالی

پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) که باعث کمبود لیپاز میشود می تواند جدی و خطرناک باشد که حتی برای تمام عمر نیاز به درمان داشته باشد. درمان سرخود با مکمل های لیپاز بدون مشورت با پزشک تصویه نمی شود. قرص یا کپسول آنزیم لیپاز می تواند مفید باشد، اما شما باید در عین حال از مصرف الکل پرهیز کنید (الکل یکی از علل ایجاد پانکراتیت است).

برای اینکه پانکراس به هضم چربی ها کمک کند، یک رژیم کم چربی توصیه میشود.

تولید آنزیم‌ها توسط تخمیر صنعتی

تولید صنعتی آنزیم‌ها ، برای تولید اقتصادی غذا و نوشیدنی نیازمند است. آنزیمها همچنین در آنالیزهای صنعتی و تکنیکی استفاده می‌شوند و امروزه به پودرهای شوینده (مثل سلولاز ، پروتئاز ، لیپاز) افزوده می‌شوند. آنزیمهای تولید شده بوسیله محیطهای کشت جانوری یا گیاهی یا میکروبی یا در فاز تروپوفاز مثل آمیلاز و یا در ایدیوفاز صورت می‌گیرد.