بررسی مدل های حاکم بر جداسازی با هیدروسیکلون ها

کد محصول SH134

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول : دینامیک ذرات هیدروسیکلون
اثر متقابل ذرات جامد و سیال
۱-۱ : اثر متقابل ذره- سیال در غلظت های پایین
۱-۲ : رفتار سوسپانسیون ها

فصل دوم : هیدروسیکلون
۲-۱- هیدروسیکلون
۲-۱-۱- توزیع سرعت و فشار
۲-۲- حرکت سیال در هیدروسیکلون
۲-۲-۱- جریان سیال و حرکت قطره در هیدروسیکلون
۳-۲-۲- توزیع سرعت و فشار
۲-۲-۳- بررسی میزان فرونشینی و سرعت حد در دستگاههای جداسازی مایع ـ مایع
۲-۳- راندمان جداسازی در هیدروسیکلون
۲-۳-۱- راندمان کلی
۲-۳-۲- راندمان کلی اصلاح شده
۲-۳-۳- بازده جداسازی براساس نسبت برش

فصل سوم : اصول طراحی هیدروسیکلون
۳-۱- اصول طراحی هیدروسیکلونها
۳-۲- بیان مدلهای ارائه شده

فصل چهارم : انواع هیدروسیکلون ها
۵-۱- طرح های متداول با زاویه کوچک
۵-۲- سیکلون های با زاویه بزرگ
۵-۳- سیکلون مسطح با خروجی مرکزی ذرات جامد
۵-۴- سیکلون استوانه ای با خروجی مواد جامد بصورت جانبی
۵-۵- سیکلون برای جداسازی مایع – مایع
۵-۶- سیکلون برای جداسازی مایع از گاز
۵-۷- سیکلون برای جداسازی گاز از مایع

فصل پنجم : کاربردهای هیدروسیکلون  در صنعت
بررسی مدل های حاکم بر جداسازی نفت و آب
۱-۵-۱ پالایش و جداسازی
۱-۵-۲ تغلیظ
۱-۵-۳ تغلیظ جریان پایین دستی و پالایش جریان بالادستی بطور همزمان
۱-۵-۴ طبقه بندی بر حسب اندازه
۱-۵-۵ طبقه بندی ذرات بر حسب دانسیته
۱-۵-۶ طبقه بندی براساس شکل ظاهری و دانسیته
۱-۵-۷ عملیات شستشوی با جریان متقاطع
۱-۵-۸ جداسازی مایع با مایع
۱-۵ -۹ مزایا و معایب استفاده از هیدروسیکلون
۱-۵-۱۰ انواع هیدروسیکلون از لحاظ عملکرد
هیدروسیکلونهای جامد
هیدروسیلکونهای مایع SHC
بررسی تأثیر تغییر هندسه کلگی هیدروسیکلون بر راندمان جداسازی مایع – مایع با استفاده از شبیه سازی CFD
مدلسازی ریاضی یک هیدروسیکلون جهت جداسازی ته چاهی آب و نفت
منابع