بررسی نمکزدایی از نفت تولیدی چاه های گچساران

کد محصول SH128

تعداد صفحات: ۷۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : پالایشگاه نفت و واحد نمکزدایی در پالایشگاههای نفت
پالایشگاه نفت
مقدمه
محصولات
فرایندهای رایج در پالایشگاه
تاریخچه
نمک زدایی _ اولین مرحله در پالایش نفت خام
مبانی نظری دستگاه نمک زدا
جریان دستگاه نمک زدا
تصفیه سطحی VSEP (تکنولوژی برای تصفیه فاضلاب Desalter)
انتخاب های VSEP در فرایند
بررسی در مورد فرایند
فوائد استفاده از VSEPنمک زدایی از نفت خام

فصل دوم : معرفی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
چاه های نفت گچساران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخچه
شرکت نفت و گاز گچساران
برگرفته از سایت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران
تاریخچه و موقعیت :
مخازن و تأسیسات :
تولید نفت :
تولید و تزریق گاز :
تولید گاز مایع و نفتا :

فصل سوم : نمکزدایی از نفت تولیدی چاه های گچساران
واحدهای نمکزدایی پازنان ۲ ، بی بی حکیمه ۲ و رگ سفید ۲
« مقدمه »
نمک زدایی نفت :
هدف از نمک زدایی :
فواید نمک زدایی :
بازیابی ثانویه نفت :
نمک زدایی از نفت :
میزان نمک زدایی :
روش های نمک زدایی
شرح مختصری از کارواحدهای بهره برداری و نمک زدایی آزمایشگاه های دشت بلوط و
پازنان گچساران
مشکلات وجود آب نمک در نفت
نحوه جدا سازی آب نمک همراه نفت :
عوامل مهم در ته نشین شدن آب نمک همراه نفت :
عوامل موثر در پایداری محلول آب نمک موجود در نفت :
روشهای جدا سازی نمک همراه نفت :
۱-روش ته نشینی :
.۲-روش شیمیایی :
۳-روش استفاده از حرارت دادن نفت نمکی :
۴-روش مکانیکی :
۵-روش استفاده از جریان الکتریسیته :
۱-جریان نفت ورودی :
نحوه کار دستگاههای موجود در واحد های نمکزدایی :
مخزن نوسانگیر :
تلمبه های تقویتی :
دستگاه گرم کننده نفت :
نمک گیر برقی :
آب شیرین تزریقی:
برج جذب اکسیژن :
مخزن ذخیره آب شیرین :
مخزن کف گیر  Skimmer  Tank   :
مخزن آب زائد Disposal   Tank :
شرح مختصر از گاز ، برق ، و آزمایشهای واحدها ی نمکزدایی:
گاز مصرفی :
بر ق مصرفی :
هوای مصرفی :
آزمایش های واحد نمکزدایی :
مواد شیمیایی :
روش کلی نمک زدایی :
مسیر جریان نفت ورودی
مسیر آب شستشو دهنده  “  Dilution  water ”
منابع آب مورد استفاده در نمک زدائی عبارتند از :
برج تفکیک کننده اکسیژن
شرح مسیر آب زائد       “ Disposal  water ”
سیستم آب زائد   “ Disposal  water  system  ”
مخزن کف گیر    Skimmer   Tank
دستگاه تصفیه کننده :   “ Depurator”
تئوری نمک زدایی توسط نیروی الکتریسیته :
نیروی بین قطرات :
ولتاژ بحرانی :
چگالی مجموع قطرات :

فصل چهارم : اندازه گیری نمک موجود در نفت خام
اندازه گیری نمک موجود در نفت خام
مقدمه :
اسباب و لوازم موردنیاز آزمایش :
محلولهای مورد نیاز :
روش کار :
دقت آزمایش :
اساس کار دستگاه سنجش نمک از نظر فیزیکی :
طرز  کار با فلیم فتومیتر:
وسائل مورد نیاز :
طرز کار با دستگاه :
طریقه تمیز کردن  دستگاه :
طریقه خاموش کردن دستگاه :
تقدیر و تشکر
منابع