محاسبه ثابت های پایداری کادمیم (II) با اسیدهای آمینه ترئونین ، سرین ، والین و متیونین

کد محصول SH60

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
تاریخچه
کادمیم
پیدایش
وجود کادمیم در طبیعت و کاربرد آن
خصوصیات قابل توجه کادمیم
ایزوتوپهای کادمیم
هشدارها
خطر کادمیم برای موجودهای زنده
کادمیم زیرذره بین
فصل دوم : بررسی اسیدهای آمینه
مقدمه
کاربردهای اسیدهای آمینه درپزشکی
رابطه ثابت تفکیک باعوامل جانبی
خواص وکلاسه بندی اسیدهای آمینه
ایزومری اسیدهای آمینه
مقادیربار الکتریکی اسیدهای آمینه
خواص اسیدی و بازی اسیدهای آمینه

pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه
حلالیت و نقطه ذوب اسیدهای آمینه
اهمیت ریشه های کربنی جانبی
روشهای جدا کردن اسیدهای آمینه
واکنشهای شیمیایی مهم اسیدهای آمین
نمودارهای تیتراسیون اسیدهای آمین
سنتزچند اسید آمینه
تقارن های طبیعت
فصل سوم : بررسی اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش _ مرئی 
مقدمه
برانگیختگی الکترونی
پدیده عبوروجذب
ساختمان طیف ماوراء بنفش
اصول طیف سنجی جذبی
دستگاههای طیف ماوراء بنفش
منابع تابش
کاربرد طیف سنجی مرئی _ فرا بنفش
کمپلکس های فلزی
فصل چهارم : ثابتهای تعادل و عوامل موثر بر آن
مقدمه
انواع ثابتهای تعادل کمپلکسها
محدوده پایینی و بالایی ثابت تعادل
عوامل مؤثر بر ثابتهای پایداری
تأثیر قدرت یونی بر نظریه دبای – هوکل
فصل پنجم: روشهای مینیمم سازی تابع خطا 
بخش اول : رگرسیون غیرخطی
مقدمه
روشهای مینیمم سازی تابع خطا
ماتریس ژاکوپین
بخش دوم : نرم افزار Mathmatica
نرم افزار Mathmatica
تغییرروش کار
(نوشتن برنامه
یادگیری کل سیستم
پیشنهاداتی درمورد یادگیری Mathmatica
حل یک مساله کامل با Mathmatica
اصول Mathmatica
حل یک مسئله ی کامل با Mathmatica
اصول Mathmatica
فصل ششم : بخش تجربی 
مواد شیمیایی
دستگاههای مورد استفاده
تعیین ضرائب جذب کامیم
اسید آمینه L – ترونین
اسید آمینه L – سرین
کمپلکسومتری و بررسی ثابت پایداری لیگاند –L سرین با فلزکادمیم
اسید آمینه L – والین
(کمپلکسومتری و بررسی ثابت پایداری لیگاند –L متیونین با فلزکادمیم
محاسبات
جداول
نمودارها
منابع
چکیده:
در این کار پژوهشی کمپلکس های Cd(II) با اسیدهای آمینه ی والین – سرین و متیو نین ترئونین در محلول آبی مورد مطالعه قرار گرفته است و گونه های کمپلکس تشکیل شده در PHهای گوناگون ومقادیرثابت پایداری آنها دردمای ۲۵درجه سانتی گراد توسط نرم افزار متمتیکااندازه گیری شده است. .مینیمم سازی خطا نیزبااستفاده ازروش رگرسیون غیرخطی انجام گرفته است .
فصل اول : فلز کادمیم
۱-۱- تاریخچه
کادمیم (لاتین cadmia ، یونانی kadmeia به معنی کالامین) در سال ۱۸۱۷ در آلمان توسط Friedrich Stromeyer کشف شد.او این عنصر جدید را درون یک ناخالصی در روی کربنات پیدا کرد (کالامین) و برای مدت ۱۰۰ سال تنها تولید کننده مهم این فلز باقی ماند.این فلز به همان واژه لاتین کالامین نامگذاری شد چون آنرا در ترکیب روی یافته بودند . استرامیر متوجه شد بعضی از نمونه های ناخالص کالامین هنگام حرارت تغییر رنگ می دهند اما کالامین خالص اینگونه نیست. گرچه کادمیم و ترکیب های آن به شدت سمی هستند ،از سال ۱۹۰۷ British Pharmaceutical Codex اعلام می دارد که یدید کادمیم بعنوان دارویی برای معالجه ورم مفاصل ، سل غدد لنفاوی و سرمازدگی مورد استفاده قرار می گرفته است.
در سال ۱۹۲۷ کنفرانس بین المللی اوزان و مقادیر ، متر را با توجه به یک خط طیف کادمیم قرمز دوباره تعریف نمود.(یعنی : طول موج های ۱۶۴.۱۳،۵۵۳،۱=m1)این تعریف اکنون تغییریافته است.)
۱-۲- کادمیم
کادمیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Cd و عدد اتمی ۴۸ قرار گرفته است. کادمیم عنصری نسبتاً کمیاب ، نرم ، رنگ سفید مایل به آبی و فلز واسطه سمی است که در سنگ معدن روی وجود داشته و در باطری ها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۳-پیدایش
سنگ های معدن که حاوی کادمیم هستند کمیاب بوده و در صورت یافت شدن به مقادیر خیلی کم وجود دارند . گرینوکیت (کادمیم سولفات) ، تنها کانی مهم کادمیم ، تقریبا همیشه به اسفالریت (روی سولفات) متصل است.درنتیجه کادمیم عمدتاً بعنوان یک فرآورده ی جانبی از استخراج ، خالص سازی و تصفیه سولفید اوره حاصل از سنگ معدن روی ، و به میزان کمتر سرب و مس تولید می شود.
مقدار کمی از کادمیم (تقریباً ۱۰% مصرف )از منابع ثانویه- که عمدتاً از خاکه حاصل از بازیافت تکه های آهن و فولاد است- بدست می آید.تولید در آمریکا از سال ۱۹۰۷ آغاز گردید اما بعد از وضعیت زندگی استاد درجنگ جهانی اول بود که این عنصر کاربرد فراوانی پیدا کرد.
۱-۴- کاربردکادمیم در طبیعت :
تقریباً سه چهارم کادمیم در باطری ها استفاده می گردد ( بخصوص باطری های (نیکل – کادمیم و بیشتر یک سوم باقی مانده عمدتاً جهت رنگ ها ، پوشش ها ، آبکاری و بعنوان مواد ثبات بخش در پلاستیک ها بکار می رود.
•در بعضی از آلیاژهای زود ذوب به کار می رود.
•به علت ضریب اصطکاک پایین و مقاومت بسیار خوب در برابر خستگی ، در آلیاژهای بلبرینگ از آن استفاده می شود.
•%۶۰ از کادمیم یافت شده در آبکاری الکتریکی به کار می رود.
•انواع بسیاری از لحیم ها حاوی این فلز هستند.
بعنوان مانعی برای کنترل جوش هسته ای( nuclear fission) به کار می رود .
•ترکیب های حاوی کادمیم در مواد درخشان تلویزیون های سیاه و سفید ونیز در مواد درخشان آبی و سبز در لامپ تصویر تلویزیون های رنگی بکار می روند.
•کادمیم نمک های گوناگونی را بوجود می آورد که معمول ترین آنها سولفات کادمیم است. از کادمیم (cds) بعنوان رنگدانه زرد استفاده می شود.
•در برخی نیمه هادی ها کاربرد دارد.
بعضی از ترکیب های کادمیم بعنوان تثبیت کننده در Polyvinyl Coloride بکار می رود