شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت

کد محصول BR318

تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:
مقدمه ۱
۱-۱- ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت  ۲
۱-۲- کاربردهای امواج مافوق صوت  ۴

فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه
۲-۱- مدار فرستنده  ۱۲
۲-۲- مدار گیرنده  ۱۲
۲-۳- بخش کنترل  ۱۳
۲-۴- سیستم نمایشگر  ۱۳

فصل سوم : سنسورهای مافوق صوت
۳-۱- اثر پیزوالکتریک  ۱۶
۳-۲- ترانسدیوسرهای مافوق صوت و مشخصات ۴۰۰ST/R160 17

فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت
۴-۱- نوسان ساز  ۲۲
۴-۲- مدار بافر  ۳۱
۴-۳- مدار کلید زنی (سوئیچینگ ترانزیستوری ) ۳۵
۴-۴- رله آنالوگ – دیجیتال  ۴۰
۴-۵- طراحی مدار بهینه برای فرستنده  ۴۲

فصل پنجم : گیرنده مافوق صوت
۵-۱- تقویت کننده طبقه اول  ۴۶
۵-۲- فیلتر(میانگذر) با فرکانس مرکزی ۴۰KHZ  ۴۷
۵-۳- تقویت کننده طبقه دوم  ۴۹
۵-۴- مدار تولید پالس منطقی (اشمیت تریگر ) ۵۰

فصل ششم: بخش کنترل
۶-۱- خصوصیات میکروکنترلر ATMEGA32  ۵۴
۶-۲- ورودی – خروجی  ۵۷
۶-۳- منابع کلاک  ۵۸
۶-۴- بررسی پورتهای میکروکنترلر ATMEGA32 61
۶-۵- برنامه نویسی میکروکنترلر ATMEGA32  ۶۸

فصل هفتم: سیستم نمایشگر
۷-۱- معرفی پین های LCD گرافیکی  ۷۴

فصل هشتم : طراحی سیستم های نمایشگر فضای عقب خودرو
۸-۱- نمایشگر فضای عقب خودرو  ۷۹
۸-۲- برنامه نهایی میکروکنترلر  ۸۴

فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات  ۹۲
منابع و مآخذ  ۹۳