بررسی تاسیسات الکتریکی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کد محصول BR199

تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
ساختمانهای اداری
نیازمندیهای عمومی
منبع توان اصلی
ملاحضات ساختمانی لازم
تابلو های توزیع متمرکز
تابلو های توزیع غیر متمرکز

فصل اول :
روشنایی و کابل کشی
تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی
منابع نور
روش لومن برای محاسبات روشنایی
پریز های عمومی برق
برق رسانی به سیستم تهویه
کابل و کابل کشی
انتخاب مقطع سیم و کابل
تعیین مقاطع سیمها و کابل ها بر اساس جریان مجاز

فصل دوم:
نصب سینی کابل و قفسه نردبانی
سینی کابل
تعیین اندازه شی کابل
انواع شی کابل
چگونگی نصب شی کابل
نردبان دندانه دار

فصل سوم:
تابلو های الکتریکی
انواع و موارد کاربرد تابلو ها
اجزائ داخلی تابلو های اصلی
کلید های اتوماتیک ، فیوز و مدارها
پست برق
تابلو های فشار ضعیف
کلیدهای فشار ضعیف
کلید های فشار قوی
انواع کلید  قدرت

فصل چهارم:
سیستم برق اضطراری
موارد استفاده از برق اضطراری و سیستم برق بدون وقفه
استاندارد ها و مشخصات فنی مولد های برق
تابلو های وسایل اندازه کیری موتور
ژنراتور
مشخصات فنی اضافی برای مولدهای برق اضطراری
اصول و روشهای نصب

فصل پنجم
زمین کردن
وسایل مورد نیاز
استانداردهای مهم در زمین کردن
مفهوم حروف اختصاری رفته در مبحث زمین کردن
مشخصه های اصلی سیستم TN
برقیگرها
کاربرد انواع برقگیر ها

فصل ششم:
سیستم های جریان ضعیف
سیستم صوتی
طراحی سیستم های اعلام حریق
سیستم تلفن  داخلی و سانترال
شبکه گامپیوتری
سیستم آنتن مرکزی
منابع  و ماخذ