اطلاعیه

بهره برداری نیروگاه در شرایط غیر عادی

کد محصول BR197

تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
صنعت برق ایران (تولید، انتقال و توزیع)
مقدمه
تاریخچه صنعت برق در ایران
انواع نیروگاه های تولید برق
نیروگاه توس
مصرف داخلی
مقدمه
توزیع برق مصرف داخلی
تجهیزات نیروگاه
تغذیه مصرف داخلی نیروگاه
تغذیه از شین اصلی نیروگاه
تغذیه از پایانه ژنراتور
روش های تغذیه برای راه اندازی

فصل دوم
خود راه انداز
تعریف خودراه انداز
سیستم راه انداز
انواع سیستم راه انداز
دیزل راه انداز (بلک استارت)
سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی
اجزاء و ساختمان توربین گازی هیتاچی
مشخصات کلی توربن هیتاچی
سیستم راه اندازی توربین
راچت و عملکرد آن
راه اندازی توربین گازی ۲۵ مگاواتی هیتاچی (بلک استارت)
ژنراتور سنکرون
سیستم راه انداز توربین گازی توسط موتور (موتور کرنکینگ)
سیکل ترکیبی نیروگاه نیشابور
نیروگاه مشهد
سیستم راه اندازی به صورت استاتیک (تبدیل ژنراتور به صورت موتور)
طریق تغذیه ژنراتور به صورت موتور
سیکل ترکیبی نیروگاه فردوسی
(سیستم راه انداز) SFC
مدل های کاری سیستم راه انداز
مدهای کاری استاندارد شامل
مدهای کاری اختیاری شامل
ترانس های SFC

فصل سوم
سیستم راه انداز نیروگاه توس در بدو تأسیس
مقدمه
دیزل های اضطرای
مقدمه
دیزل های اضطراری نیروگاه توس
تجهیزات جانبی دیزل ژنراتور
طریقه عملکرد موتور راه انداز دیزل اضطراری
ژنراتور اضطراری
باس بار اضطراری OEV-OEU ۵۳
روش های بهره برداری
رله جهت یاب Directional
رله محافظ درجه حرارت سیم پیچ ژنراتور Winding – over temperature رله B21,B22
رله آندر ولتاژ (Under Voltage Relay)
رله آندر ولتاژ نظارت کننده ولتاژ باس بارها
رله دایر کشنال – رله جهت یاب F13 – تیپ PM 22 GO
تابلوهای دیزل ژنراتور اضطراری
تابلوهای تجهیزات دیزل ژنراتور اضطراری
تابلو ۲۱OEF
آلارم های اخطاری که به رله A20 EP9970 وارد می شود
آلارم هایی که باعث تریپ می شوند
تابلو OEP 22
تابلو OEP 23
آلارم هایی که باعث تریپ و قطع ژنراتور می شوند.
سنکرونسکوب با عقربه گردان
توربین گازی
مقدمه
بازده یا راندمان توربین گازی
توربین گازی مدل S7
تریپ توربین گازی
ژنراتور توربین گازی
تریپ ژنراتور
حفاظت روترو
جمع آوری و واگذاری توربین گازی به غیر
جایگزین مناسب برای توربین گازی
موضوع پیشنهاد: جایگزین مناسب برای توربین گازی

فصل چهارم
محاسبه توان مورد نیاز (زمان راه اندازی) در سطوح مختلف ولتاژ
سطوح ولتاژ در شبکه مصرفی داخلی
باس های مصرف داخلی
باس ۶ کیلوولت
ترانس های توزیع داخلی
کندانسور هوایی
مقدار مصرف موتورهای ۶ کیلوولت از باس یک واحد
باس ۴۰۰ ولت از باس یک واحد
باس کامون
مصرف کننده های ۶ کیلو وات باس کامون
مصرف کننده های ۴۰۰ ولت باس کامون
باس (OEB,OEA)DC
خصوصیات طراحی سوئیچ گیر کمکی
سوئیچ گیر ۶ کیلوولت
سوئیچ گیر فشار ضعیف ۲۲۰ولت DC ۹۸
سوئیچ گیر فشار ضعیف ۲۲۰ولت AC ۹۹
راهنمای بهره برداری
شرح سیستم های A-F
شرح ۱۰۲
کلیات ۱۰۲
باس داکت ژنراتور ۱ تا ۴ AP
ترانسفورمرهای ژنراتور ۱ تا ۴ AT01
کلیدهای ۶ کیلوولت ۱ تا ۴ BA ، ۱ تا ۴ BB ، θ BN , θ BM , θ BL ۱۰۴
تابلوهای عمومی نیروگاه θ
ترانسفورمرهای واحد
ترانسفورمرهای راه انداز نیروگاه
تابلوهای توزیع اصلی ۴/۰ کیلوولت واحد ( ۱ تا ۴ CA و ۱ تا ۴ CB) ۱۰۷
حالت های بهره برداری
تابلوهای توزیع اصلی ۴/۰ کیلوولت واحد ۱ تا ۴ CC 1 تا ۴ CD و ۱ تا ۴ CE
توزیع اصلی ۴/۰ کیلوولت نیروگاه:
توزیع اصلی ۴/۰ کیلوولت نیروگاه θCL
تابلوهای زیر توزیع اصلی۴/۰کیلوولت نیروگاهθDH,θDG,θDE,θDD,θDC
تابلوهای ۷K4/0 زیر توزیع اصلی نیروگاه θDJ,θDK
توزیع اصلی ۲۲۰ ولت θEB,θEADC
شینه های بدون قطع ۲۲۰ ولت
توضیح اصلی ۲۴ ولت θEJ, θEH dc
تابلوهای θEU,θEV 4/0 کیلووات دیزل ژنراتور اضطرای
زیر توزیع ۲۲۰ ولت ۱ تا ۴ FA و ۱ تا ۴  FB
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.