طراحی و ساخت دماسنج هوشمند با AVR

کد محصول BR194

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تشکروقدردانی
مقدمه
آشنایی با AVR
برنامه نوشته شده در محیط BASCOM
برنامه دماسنج در محیط BASCOM با توضیح عملکرد
نحوه اتصالات مدار
دیتا شیت قطعات
نحوه پروگرم کردن آسی
توضیح وصل کردن مدار
منابع