بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

کد محصول BR12

تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل ۱ سنسور چیست ؟
فصل ۲ تکنیک های تولید سنسور
فصل ۳ سنسور سیلیکانی
خواص سیلیکان
مراحل تولید در تکنولوژی سیلیکان
سنسور درجه حرارت
سنسور درجه حرارت مقاومتی
سنسور حرارت اینترفیس
سنسورهای حرارتی دیگر و کاربرد آنها
سنسورهای فشار
اثر پیزو مقاومتی
سنسورهای فشار پیزو مقاومتی
اصول سنسورهای فشار جدید
سنسورهای نوری
مقاومت های نوری
دیودهای نوری و ترانزیستورهای نوری
سنسورهای میدان مغناطیسی
فصل ۴ مولدهای هال و مقاومتهای مغناطیسی
کاربردهای ممکن سنسورهای میدان مغناطیسی
فصل ۵ سنسورهای میکرومکانیکی
سنسورهای شتاب / ارتعاش
سنسورهای میکروپل
فصل ۶سنسورهای فیبر نوری
ساختمان فیبر ها
سنسورهای چند حالته
سنسورهای تک حالته
سنسورهای فیبر نوری توزیع شده
فصل ۷ سنسورهای شیمیایی
بیو سنسورها
سنسورهای رطوبت
فصل ۸ سنسورهای رایج و کاربرد آن
سنسورهای خازنی
فصل ۹ سنسور ویگاند
فصل ۱۰ سنسورهای تشدیدی
سنسورهای تشدیدی کوارتز
سنسورهای موج صوتی سطحی
فصل ۱۱سنسورهای مافوق صوت
فصل ۱۲ سنسور پارک
پتاسیومترها
خطی بودن پتاسیومترها
ریزولوشن پتاسیومترها
مسائل نویزالکتریکی در پتاسیومترها
ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی
ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر
ترانسفورمورهای تزویج متغیر LDTوLVDT
ترانسدیوسرهای تغییرمکان جریان ادی
ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی
رفتارخطی ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی
سنسورهای حرکت ازنوع نوری
ترانسدیوسرهای تغییرمکان اولتراسوند
سنسورهای پرآب هال سرعت چرخش وسیتم های بازدارنده
(کمک های پارکینگ )
سیستم های اندازه گیری تغییرمکان اثرهال
سنسوردوبل پارک
آی سی درمواد ترانسمیتر