اطلاعیه

بررسی سیستم های حفاظتی نیروگاه ها

کد محصول BR4

تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
ابزارها و وسایل ساده حفاظتی ۲
قطع سیستم     Direct Acting Trip  ۲
قطع حرارتی     Thermal Trip  ۲
فیوز با زمان محدود     Time – Limit Fuse      ۳
وسایل حرارتی اضافه بار  ۳
ضربه گیر روغنی  ۳
فیوزها عملکرد فیوز  ۴
حفاظت از موتورها  ۵
کابل ها ۵
رله ها رله های القایی
کاربردهای نمونه ای رله های القایی :
رله های جذبی
کاربردهای نمونه ای رله جذبی :
رله های با قاب گردان
رله های حرارتی
اندازه گیری کمیت های تکی
اندازه گیری حاصلضرب
رله های زمانی
طراحی رله ها
طراحی C.T با مدار ثانویه باز شده : ( Open – Circuited)
ضریب کوتاه زمانی : (Short – time Factor )
ضریب محدوده قدرت : ( Accuracy Limit Factor )
مشخصات ترانسفورمرهای جریان
جریان نامی ثانویه
امپدانس سیم پیچ ثانویه
اثر جریان مغناطیس کنندگی در تنظیم رله
C.T با فاصله هوایی :   Air Gape C.T) )
C.T های جمع کننده : (Summation C.T )
ترانسفورمرهای ولتاژ : P.T
دقت حفاظت P.T :
اتصال باقی مانده : ( Residual Connection )
P.T های خازنی : (Capacitor P.T )
مدار P.T خازنی بخش چهارم
حفاظت ترانسفورمر
نوع خطا :
نقص در عایق سیم پیچ ها :
فساد روغن :
کم شدن روغن به علت نشتی
ناتوانی در تحمل فشارهای ناشی از خطا :
بروز اشکال در ( Tap  Changer)
اشکالات سیستم خنک کننده
خطاهای شدید خارج از محدوده :
اضافه بار :
موج های غیر عادی به هنگام قطع و وصل مدار :Switching Surges ) )
آذرخش :
حفاظت دیفرانسیل
مغناطیس کنندگی هجومی : (Magnetizing Inrush )
تغییر TAP :
سیستمهای بایاس شده ( Biased Systems )
سیستمهای بایاس شده خیلی سریع :
قاب گردان سه سیم پیچ مجزا دارد که عبارتند از :
حفاظت اتصال زمین
سیم پیچ ستاره ای که از طریق مقاومت زمین شده باشد :
سیم پیچ ستاره ای که مستقیماً زمین شده باشد :
سیم پیچ مثلث :
حفاظت سیم پیچ ستاره زمین شده :
حفاظت سیم پیچ مثلث :
سطح عملکرد مورد نیاز برای طرحهای اتصال زمین محدود:
حفاظت اتصال زمین محض 🙁 Stand By Earth Fault )
حفاظت بوخهلز : (Buchholz Protection )
حفاظت اضافه جریان
حفاظت اضافه جریان لحظه ای با تنظیم زیاد:
حفاظت اضافه بار :
حفاظت اتصال زمین محض
حفاظت موتور
حفاظت اضافه بار :
حفاظت اضافه بار :
عیوب عایقی : (Insulation Failure )
تنظیم ها : (Setting)
حفاظت تفاضلی :
از دست دادن منبع :(Lost Of Supply)
موتورهای سنکرون :
حفاظت ژنراتور
عیوب عایقی :
زمین کردن بوسیله مقاومت :
زمین کردن بوسیله ترانسفورمر :
حفاظت استاتور
مقدار سیم پیچ مورد حفاظت
حفاظت اتصال زمین :
حفاظت اتصال زمین رتور:
وضعیتهای عملکرد غیر رضایتبخش :
بارگذرای نامتعادل :
حفاظت اضافه جریان
اضافه بار :
نقص در سیستم محرکه : ( Fallure Of Primeover )
فقدان تحریک : ( Lost Of Filed )
اضافه سرعت
اضافه ولتاژ :
حفاظت مجموعه ژنراتور / ترانسفورمر :
حفاظت مجموعه ژنراتور / ترانسفورمر :
ترانسفورمرهای سرویس:
آزمایشات آزمایش های کارخانه سازنده : (Factory Tests )
آزمایش در محل تاسیسات : ( Test On Site )
آزمایش های تحویل گیری : ( Commissioning Tests )
بررسی پولاریتی C.T :
منحنی های مشخصه مغناطیس کنندگی C.T :
آزمایش مشخصه رله :
جدول مشخصات رله
آزمایشهای عایقی :
بازرسی مدار تریپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.