بررسی علت تخریب برقگیر های ۴۰۰/۲۳۰KV

کد محصول BR2

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات ۲
۱-۲- هدف ۲
فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها
۲-۱- مقدمه ۷
۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه ۷
۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای صاعقه ۸
۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه ۹
۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل) ۱۰
۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل یا کلید‌زنی ۱۱
۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی ۱۲
۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از کلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی ۱۳
۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای کلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار ۱۳
۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت ۱۴
۲-۲-۳-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین ۱۵
۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار ۱۷
۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی ۱۹
۲-۲-۳-۵- تشدید در شبکه ۲۱
۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی ۲۳
فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها
۳-۱- مقدمه ۲۶
۳-۲- برقگیرهای اکسید روی ۲۶
۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی ۲۷
۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها ۲۸
۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی ۲۹
۳-۲-۴- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی ۳۲
۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی ۳۲
۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری ۳۵
۳-۳-۴-۳- حداکثر ولتاژ کار دائم ۳۶
۳-۳-۴-۴- فرکانس نامی ۳۶
۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه ۳۶
۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر ۳۶
۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی ۳۸
۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی ۳۸
۳-۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر ۳۸
۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع ۳۸
۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر ۳۹
۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر ۳۹
۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی ۳۹
۳-۲-۴-۱۴- کلاس تخلیه برقگیر ۴۰
۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها ۴۱
۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر ۴۲
فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی
۴-۱- مقدمه ۴۵
۴-۲- اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر ۴۶
۴-۳- پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور ۴۹
۴-۴- پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان ۵۱
۴-۵- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی ۵۱
۴-۶- عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها ۵۴
۴-۷- اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه ۵۵
۴-۷-۱- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل۵۵
۴-۷-۲- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV 57
۴-۸- اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر ۵۷
۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر ۵۷
۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر ۵۸
۴-۸-۳- اکسید شدن و خرابی کنتاکتهای مدارات خارجی برقگیر ۵۹
فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام
۵-۱- مقدمه ۶۱
۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس ۶۱
۵-۳- فرورزونانس ۶۳
۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی ۶۳
۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی ۶۶
۵-۴- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس ۶۸
۵-۴-۱- مدل پایه ۶۹
۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیک ۶۹
۵-۴-۳- مدل شبه پریودیک ۷۰
۵-۴-۴- مدل آشوب گونه ۷۱
۵-۵- شناسایی فرورزونانس ۷۲
۵-۶- جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام ۷۴
۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام ۸۳
۵-۷-۱- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp 83
۵-۷-۱-۱- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه۸۷
۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه ۹۰
۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام ۹۴
الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور ۹۴
ب- ترانسپوز کردن خط رودشور – فیروز بهرام ۹۶
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۰
ضمائم ۱۰۲
منابع و مراجع ۱۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.