تاثیر باور های دینی بر سلامت روانی

کد محصول  OL902

تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اوّل           ۱

کلیات   ۱

مقدّمه :  ۲

بیان مسئله           ۲

هدف پژوهش    ۵

اهمیّت موضوع پژوهش   ۶

فرضیه‌های پژوهش         ۷

پرسش‌های پژوهش        ۸

متغیّرها و تعریف اصطلاحات و متغیّرهای بکار رفته در پژوهش         ۸

فصل دوّم           ۱۰

پیشینه پژوهش    ۱۰

آنچه در این فصل مطالعه می‌‌کنید :            ۱۱

بخش اول          ۱۲

تاریخچه روان‌شناسی دین            ۱۲

پرستش و تقدیس           ۱۴

مفهوم و محتوی پرستش  ۱۷

عبادت و پرستش            ۱۸

عبادت   ۱۹

عبادت نیاز روحی بشر     ۲۰

ابعاد عبادات       ۲۱

نقش عبادت در بازگشت به خویشتن         ۲۱

انگیزه عبادات    ۲۳

فلسفه عبادت      ۲۴

عبادت و فلسفه آفرینش   ۲۷

عبادت عامل تربیت         ۳۲

روح عبادت       ۳۴

نقش تربیتی نماز ۳۸

تعریف دین        ۴۳

علم زدگی و دین            ۴۷

منشأ دین            ۵۰

دعا و نیایش       ۵۲

شرایط دعا         ۵۴

بخش دوم وسوم ۵۵

تعاریف ۵۵

نگاهی مختصر به بهداشت روانی در ایران و سایر کشورها    ۶۰

عوامل مؤثر بر بهداشت روانی دانشجویان   ۶۷

پژوهش‌های انجام شده درباره بهداشت روانی دانشجویان     ۷۰

دیدگاه و مطالعات در زمینه گرایش دینی و بهداشت روان    ۷۲

سوابق پژوهشی ، اعتقادات دینی و بهداشت روانی   ۷۴

فصل سوم          ۷۹

متدلوژی            ۷۹

آنچه در این فصل مطالعه می‌‌کنید :            ۸۰

روش تحقیق       ۸۱

جامعه آماری      ۸۱

نمونه و روش نمونه‌گیری ۸۱

ابزار اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش           ۸۲

روش نمره‌گذاری           ۸۳

روش اجرا          ۸۴

روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۸۵

فصل چهارم       ۸۸

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری     ۸۹

فصل پنجم         ۹۲

بحث و نتیجه گیری         ۹۲

جمع بندی         ۹۳

محدودیت‌های تحقیق      ۹۴

پیشنهادات پژوهش          ۹۵

منابع و مأخذ فارسی        ۹۶

منابع و مأخذ لاتین          ۹۹

پیوست‌ها           ۱۰۰

نمونه پرسشنامه سنجش بهداشت روانی      ۱۰۰

نمونه پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی      ۱۰۸