بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه

کد محصول OL784

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول

بیان مسئله         ۹

بیان هدف        ۱۰

ضرورت اجرای طرح     ۱۱

سوالات تحقیق  ۱۲

بیان فرضیه       ۱۳

تعاریف عملیاتی ۱۳

فصل دوم تاریخچه تحقیق و مطالعه منابع مربوط به موضوع

نوجوانی          ۱۶

تاثیر معاشران    ۲۰

دوست یابی      ۲۵

طرد شدن و پذیرفته شدن از سوی همسالان          ۲۹

تحقیقات انجام شده       ۳۶

فصل سوم روش اجرای تحقیق

جامعه   ۴۳

نمونه و روش نمونه گیری          ۴۳

روش جمع آوری اطلاعات        ۴۴

ابزار تحقیق      ۴۴

روش آماری بکار رفته    ۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل داده ها ( اطلاعات)         ۴۷

توصیف اطلاعات رابطه با فرضیه  ها       ۴۷

فصل پنجم

سوالات و داده‌‌ها          ۴۷

تفسیرنتایج ( بحث و خلاصه)      ۸۹

بیان مسئله         ۹۲

نتیجه گیری کلی          ۹۲

نمودار  ۹۳

کاربرد و منابع   ۹۵

فهرست منابع     ۹۵

پرسشنامه         ۹۷

هدف از انجام تحقیق دست یابی به ملاکهای دوست یابی در حال حاضر بین نوجوانان پسر است. همچنین پیشگیری از لغزشها و مشکلات اخلاقی و اجتماعی و تحصیلی بخاطر دوستان ناشایست، معرفی دوستان خوب، تاکید بر نظارت و کنترل منطقی از طرف والدین و اولیاء و مربیان، توجه کافی به این قشر و گروه سنی ( نوجوان ) بخاطر خصوصیات ، خاص فکری، روانی و اجتماعی و در نهایت بکارگیری روشهای مناسب در فرایندهای آموزشی و تربیتی به نحوی که متناسب با ساختار روانی انها باشد. از اهداف اساسی این تحقیق است…