اطلاعیه

ملاکهای مهم انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

کد محصول: OL368

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

پرسشنامه دارد( محقق ساخته)

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه : ۱
بیان و تعریف مساله : ۴
اهداف تحقیق : ۵
اهمیت و ضرورت پرداخت به موضوع : ۸
تعریف سؤالات تحقیق : ۱۰
سؤالهای اصلی : ۱۰
۱ – ملاکهای مهم انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی کدامند ؟ ۱۰
۲ – آیا ملاکهای انتخاب همسر در قبل از ازدواج و حتی پس از آن تفاوت می کند ؟ ۱۰
سؤالهای فرعی : ۱۰
۱ – آیا معیارهای اخلاقی – مذهبی در ابتدای ازدواج و حداقل چند سال پس از آن تفاوت می کند ؟ ۱۰
۲ – آیا معیارهای شخصیتی – عاطفی در ابتدای ازدواج و حداقل چند سال پس از آن تفاوت می کند ؟ ۱۰
۳ – آیا معیارهای شناختی در ابتدای ازدواج و حداقل چند سال پس از آن تفاوت می کند ؟ ۱۰
۴ – آیا معیارهای اجتماعی در ابتدای ازدواج و حداقل چند سال پس از آن تفاوت  می کند ؟ ۱۰
۵ – آیا معیارهای جسمانی در ابتدای ازدواج و حداقل چند سال پس از آن تفاوت می کند ؟ ۱۰

فصل دوم
مقدمه ۱۱
ازدواج ۱۲
مفهوم و تعریف ازدواج: ۱۷
اهمیت ازدواج : ۱۸
ازدواج از دیدگاه اسلام : ۲۱
شرایط ازدواج ۲۲
۱ – دین و تقوا : ۲۲
۲ – سن ازدواج : ۲۲
۳ – محرم و نامحرم : ۲۳
۴ – خواستگاری : ۲۳
۵- گذشت واغماض : ۲۵
۶- صداقت : ۲۵
۷- نظر خواهی از پدر ومادر : ۲۶
۸- خواسته و توقعات مناسب : ۲۶
۹-ملاکهای غیر ضروری : ۲۶
تعریف رضایت زناشویی : ۲۸
عوامل موثر در ازدواج موفق : ۲۸
۱ – صداقت : ۲۹
۲ – شیوه جلب محبت : ۳۰
۳ – عذر خواهی : ۳۰
۴ – خوش بینی : ۳۲
۵ – عاقبت اندیشی : ۳۳
۶ – چشم و هم چشمی : ۳۳
۷ – نق نق زدن : ۳۴
ملاکهای ازدواج : ۳۵
تعریف همسرگزینی : ۳۵
ملاکهای همسر گزینی قبل و بعد از ازدواج : ۳۶
۱ – ایمان به خدا : ۳۶
۲ – توانایی اداره زندگی : ۳۷
۳ – آشنایی با اسوه های معنوی : ۳۷
۴ – هم کفو بودن : ۳۸
۵ – غیر شکاک : ۳۸
۶ – اصالت خانوادگی : ۳۸
۷ – غیر فامیل : ۳۹
۸ – تام العیار : ۳۹
۹ – روحیه فرمانبرداری : ۳۹
۱۰ – آشپزی : ۴۰
۱۱ – تمایل قلبی : ۴۰
۱۲ – باکره : ۴۰
۱۳ – پاکدامنی : ۴۰
۱۴ – عاقل و خیر اندیش : ۴۱
۱۵ – زیبایی جمال : ۴۱
۱۶ – تبری از میگساری : ۴۱
اصول کلی در انتخاب همسر : ۴۲
توجه به خانواده : ۴۳
توجه به ایمان و تقوا : ۴۴
اخلاق نیک : ۴۴
توجه به جنبه رشد و آگاهی : ۴۴
توجه به تناسب سنی و جنسی : ۴۵
علم و سواد : ۴۵
پاره ای از تحقیقات خارجی و داخلی در مورد ازدواج : ۴۶
پیشینه تحقیق : ۴۹

فصل سوم
مقدمه : ۵۰
معرفی جامعه آماری : ۵۱
روش پژوهش و نوع متغیرها : ۵۱
مدل تئوریک (چهار چوب نظری)  ۵۲
تعریف متغییرهای مستقل و وابسته : ۵۳
متغییر های وابسته: ۵۳
ب – تعریف عملیاتی : ۵۵
متغییرهای وابسته : ۵۵
روشهای جمع آوری اطلاعات : ۵۶
حجم نمونه : ۵۶
ابزار پژوهش : ۵۷
روشهای آماری : ۵۷

فصل چهارم
مقدمه : ۵۸
بررسی جمعیت شناختی: ۵۸
نتایج: ۶۳

فصل پنجم
نتیجه و خلاصه تحقیق : ۶۸
بحث و تحلیل نتایج : ۷۰
محدودیتها و پیشنهادها : ۷۲
پیشنهادها و رهنمودهایی برای پژوهش های آتی : ۷۲
پرسشنامه ۷۳
منابع : ۷۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.