مقایسه ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی

کد محصول: OL332

تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول :  مقدمه

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمت و ضرورت تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعاریف عملیاتی

 فصل دوم :  پیشینه ی پژوهش

پدید آیی شخصیت

اصل  یکتایی

ارتباط فعالیت های زیستی و روانی

برون گرائی و درون گرائی

کنش های روانی

نظریه یونگ درباره ی بینش

تیپ های هشت گانه

شخصیت

در مورد صفات شخصی

به میان آمدن شخصیت

دید رواشناسی مدرن علمی امروز

تئوریهای تکامل

تئوری پیاگیتس

شخصیت یعنی چه

فصل سوم :  روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش جمع آوری اطلاعات

طرح تحقیق

ابزار گرد آوری اطلاعات

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

پراگندگی حجم نمونه در درون گرا و برون گرا

نمودارسیگاری و غیر سیگاری

تحلیل یافته ها

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

مقایسه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

جدول نتایج مقیاس درون گرایی – برون گرایی

منابع و ماخ

« مقدمه »

پیچیدگی شخصیت وجودی انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقیق و تفحص و کاوش و دست یابی به پیچیده ترین مجهولات زندگی و محیط هنوز به ابتدائی ترین موضوعات انسانی مثل چگونه دیدن، چگونه شنیدن، ماهیت احساس و ماهیت ادراک و … دست نیافته است. شاید اشاره آیات قرآنی که خطاب به رسول اکرم (ص) می فرماید:

اگر از روح پرسیدند بو روح در اختیار من است.         قرآن کریم

قل سئول من روحی فقل روحٌ مِن اذنه                        (حجر-۲۹)

شاید پراکندگی نظرات شخصیتی نیز معلول این پیچیدگی مفهوم شخصیت انسانی است که علاوه بر نظریات کهن قبل از میلاد مثل نظریه بقراط (۳۸۴ ق.م) و یا کنفسیوس چینی و یا بودا و یا آیین ذن در چین و نیز دیدگاه اسلام و عرفان به مبانی نظری شخصیت در قرون اخیر به نظریات جدیدی در باره ی شخصیت مثل نظریه فروید، نظریه یونگ، نظریه آدلر،نظریه هورنای، نظریه موری، نظریه کرچمر و نظریه شلدون ویا رفتار گرایان و یا اجتماع گرایان و زیست گرایان و غیره برخورد می کنیم.(شاملو ۱۳۷۲)۱۰۸

آیا نظریات ذکر شده در گذشته غلط بوده و یا نظریات جدید روانشناسی را باید رو کرد، طبیعی است که همه نظریه های قدیمی و جدید درباره ی نظریات شخصیت قابل احترام هستند و در جای خود بسیار سودمندند.

مثلا چون در قرون قبل از میلاد مسیح به چهار عنصر آب، خاک، باد و آتش شدیدا معتقد بودند و بصورت کلی همه ی طبیعت و محیط و ساختار زندگی را معلول این ۴ ماده و وجود می پنداشتند. شخصیت را نیز حاکی و ناشی از عناصر چهارگانه می پنداشتند و کسی که درصد بدنش از خاک بیشتری است سودایی و اگر از آب بیشتری است بلغمی و اگر از باد بیشتری است ومدمی و اگر از آتش بیشتری است صفراوی مزاج است.

و اگر ترکیبی متعادل از آنها است دارای شخصیتی متعادل است.در نظریات مختلف دیگرکه مبتنی بر اصول زیست و اجتماع و ویژگی های فردی و خانوادگی و … قرار دارد هر صاحب نظری از یک منظر به شخصیت توجه کرده و مطالب بسیار مهم و قابل استفاده ای ارائه نموده اند هرجند همه ی آنها مهم اند ولی همه ی شخصیت انسانی را نمی توانند تعریف و تفسیر کنند و شاید این عدم توانایی و ناکارآمدی مصداق حدیثی باشد که از رسول اکرم (ص) نقل شده است:

مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّهُ

هرکس خود را شناخت، خدارا شناخته است که محال بودن این شناخت را بازگو می کند .(علی اصغر احدی روانشناس تربیتی صدا)

اما بهرحال عدم دست یابی و معرت کامل به شخصیت انسانیدلیلی نمی باشد که انسان دست از شناخت و بررسی بردارد و می تواند از زوایای مختلف به ابعاد پچیده وجودی انسان دست پیدا کند.

یکی از عناصر و ویژگی های بسیار مهم انسانی که توسطاغلب روان شناسان مثل یونگ و آسینک(آیزنک) و دیگران مورد تائید قرار گرفته است بحث درون گرایی و برون گرایی انسانهاست. درون گرایی و برون گرایی صفتی است در افراد که عمده شخصیت رفتاری و احساسی و انگیزشی و ادراکی و هیجانی فرد متوجه درون و دنیای درونی خود و یا متوجه مسائل و امور بیرونی و محیطی است. که در فصل دوم به تفضیل توضیح داده شده است.

نکته مهم دیگر که اساس تحقیق حاضر است این است که روشن و تبیین کنیم که ویژگی های افراد برون گرا و درون گرا نزد افراد سیگاری و غیر سیگاری چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد. که این افراد شامل دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ابهرد نظر گرفته شده است، با این امید که نتایج و یافته های این تحقیق برای خوانندگان قابل استفاده و گامی د تحقیقات بعدی قرار گیرد.

بیان مساله:

با توجه به ذکر پیچیدگی شخصیت موجود انسانی که در مقدمه آمد و از طرف دیگر لزوم شناخت ماهیت وجودی انسانی برای خود انسانی در مقابله و مصادفه با پدیده ها و رفتارها و موضوع های اجتماعی که این سوال در ذهن انسانها خطور می کند که اصولا ماهیت انسان دارای چه ابعاد و ویژگی هایی است؟

ابعاد مشترک همه انواع انسانی اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و زرد و سرخپوست و فقیر و غنی و با سواد وبی سواد کدامند؟

و وجوه اختلاف و شاخص های منفرد افراد کدام هستند؟

و ویژگی ها و خصوصیات فردی و انحصاری افراد در تبادل و تعامل پدیده های اجتماعی چگونه عمل می کنند؟

این وال اخیر کاملا با موضوعمقاله و تحقیق حاضر متناسب است. یعنی اینه با فرض ویژگی درونگرایی و برون گرایی به عنوان خصوصیات فردی  انحصاری چه ارتباطی با سیگاری بودن و نیز سیگاری نبودن افراد دارد.

درون گرایی و برون گرایی یک اصل بسیار برجسته مهم در تعریف وتبیین شخصیت افراد است. شاید در نظر اول برای کسی که اطلاعات اندکی از واژه روان شناسی و شخصیت دارد، به نظر برسد که این واژه ها چندان مهم نیستند و حتما ویژگی کوچک و بسیار جزئی را درمیان شخصیت افراد گفت و گو می کند. در صورتیکه درست برعکس است. این واژه ها (درون گرایی و برون گرایی) هرچند یک صفت و ویژگی و یا شاخص و یا در اصطلاح یونگ ماده های شخصیتی به شمار می روند، اما در معنی بسیار گسترده و جامع هستند و شامل ده ها و خصوصیات فراوانیدر تعاملات احساسی، ادرکی، خیالات، رفتارها، نگرش ها، گرایش ها و تمایلات و حتی افکار و اندیشه ها را شامل می شود. این دو ویژگی در گذشته و در طب سنتی تحت عنوان مزاج سردو مزاج گرم تعریف می شد. که اگر فقط به نگرش سنتی تعریف رد مزاج و گرم مزاج دقت کنیم روشن می شودکه حتی در نحوه ی غذا خوردن و نوع خوراک ها و حتی کارکردن ها ئ استراحت کردن ها و نوع انتخاب شغل  حتی تولید مثل و محل زندگی بسیار متفاوت هستند.

مثلا سرد مزاج هادارای اندام وارثی سرد و کرخت بوده و تمایل شدیدی به غذاهای گرم  و قندی و پرانرژی و گوشت و خرما و حلوا و مشروبات شیرین و نیز کار در محل های گرم و شغل های پر جنب و جوش و ورزش های سریع و گرم کننده و پر تنش وپر تلاش و علاقه به لباس های کلفت و پشمی و اماکن سرپوشیده و گرم و کار با طیف های پر انرژی و پر کالری و میل به مصرف غذاهای پر انرژی و قندی و پرچرب و پر کالری دارند.

و در مقابل گرم مزاج ها که دارای اندام وارثی گرم هستند، علاقه به غذاهای سرد و رطوبتی مثل برنج و سوپ و کار در اماکن رطوبی و سرد و علاقه به شغل های کم تحرک و سرد و طبیعتا علاقه مند به ورزش های سرد و کم جنب و جوش مثل شطرنج و پر کردن جدول ها ومحافل دوستانه خلوت و کم جنب و جوش و شنا در استخر و حمام کردن های سرد و نیمه گرم و علاقه به فضا های محدود و سرد و کم تحرک و زمستانی و سرد و شغل های این چنین و غذاهای متناسب با آنها هستند. و همین دو مقایسه که مترادف با درون گرایی و برون گرایی است تا حدی دور نمای تفاوت را روشن می کند.(تلویزیون سراسری، شبکه اول سیما، ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۹/۵/۸۷)