اطلاعیه

بررسی وضعیت اضطراب بیماران قلبی بیمارستان بوعلی استان قزوین – آزمون کتل

کد محصول PZ90

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

عناوین موجود

پیشگفتار

فصل اول – طرح تحقیق

طرح تحقیق

واژه های کلیدی

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

براساس دیدگاه آیزنگ نظریه یونگ

از سوی دیگر افراد درونگرا

همچنین بسیاری از افرادی که درمعرض اضطرابهای مداوم قرار می‌گیرند

در این موارد افراد درون‌گرا

هدف های کلی تحقیق

هدف های جزئی تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اول

فرضیه دوم

متغییر های تحقیق

متغییر مستقل

متغییر وابسطه

تعاریف عملیاتی متغییر ها

اضطراب

تعریف واژه ها

اضطراب anxiety

تعریف نظری

درون گراییIntroversion

برون گرایی (Extraversion)

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

الف ادبیات موضوع

پیشینه پژوهش

کتل ( ۱۹۶۵ ) بر مبنای نتایج پژوهش های تحلیل عوامل

سنجش و ارزیابی اختلال‌های اضطرابی

چالش‌های ارزیابی در حوزه‌ی پیشگیری

موانع موجود در پیشگیری از اضطراب

علل و موانع موجود

تابوی عمومی این اختلال‌ها

ناآْگاهی از درمان‌های موجود

نقص‌های تئوریک در زمینه‌ی پیشگیری

مداخلات پیشگیرانه موثر

به نظر می‌رسد مداخلات پیشگیری باید حوزه‌های زیر را پوشش دهند

تکنیک‌های اختصاصی در مداخلات پیشگیرانه

مداخلات پیشگیری جامع

مداخلات در این حوزه به طور کلی در ? دسته قرار می‌گیرند

در ادامه به ذکر نمونه‌هایی از مداخلات و پژوهش‌ها در این حوزه ‌پرداخته می شود

پیشگیری از اضطراب در ایران

علل اضطراب

به طور کلی علل اضطراب به سه عامل زیر بر‌می‌گردد

عوامل زیست‌شناختی و جسمانی

عوامل محیطی و اجتماعی

عوامل ژنتیکی و ارثی

عوامل جانبی مؤثر در ابتلا به اضطراب

استفاده از مواد مخدر و داروهای‌ روان‌گردان

اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر

اختلال هراس

ترس‌های ساده یا اختصاصی

ترس‌های اجتماعی

اختلال وسواس

اختلال استرس پس از سانحه

اضطراب در کودکان و نوجوانان

اضطراب ناشی از پذیرفته نشدن از جانب همسالان

تغییرات جسمی

بروز رفتار های پرخاشگرانه

ترس از مستقل شدن

راه های پیشگیری از اضطراب

رژیم غذایی سالم

فعالیت بدنی به طور منظم

افزایش اعتماد به نفس

عدم گوشه نشینی و اجتماعی بودن

حمایت اجتماعی

اندیشیدن به زمان حال

کسب اطلاعات در مورد شرایط تنش زا

خندیدن

منشأ اضطراب

نظریه‌های روانکاوانه‌

نظریه‌های رشدی

از منظر رشد ، اضطراب چند مرحله دارد

اضطراب فروپاشی

اضطراب گزند و بدگمانی

اضطراب اختگی

اضطراب فراخود

نظریه‌های یادگیری

نظریه‌های رفتاری

نظریه‌های زیستی

دستگاه عصبی خودمختار

نورو ترنس میتر ها

مطالعات وراثتی

صفت یا ویژگی Trait

انواع صفات

کتل، صفات را بر این اساس که خود را به چه صورتی نشان می‌دهند، به سه دسته تقسیم کرده است

انگیزه‌های فطری و انگیزه‌های اکتسابی (Erg & Metaerg)

منظور کتل از ارگ، انگیزه‌های ارثی و فطری هستند. تعریف کتل چنین است

روش تعیین صفات عمقی یا فاکتورهای اصلی شخصیت

کتل، برای دستیابی به صفات عمقی از سه روش زیر استفاده کرد

پرونده زندگی(life records) یا L-data

پرسش‌نامه خودسنجی(self- rating questionnaire) یا Q-data

آزمون‌های عینی(objective tests)

وی برای هر یک از عوامل دو نام در نظر گرفته(به صورت صفات متضاد)، یکی برای نمره بالا و دیگری برای نمره پایین

خود، از دیدگاه کتل

فصل سوم – روش انجام تحقیق

مواد و روشها

جامعه آماری

ابزار گردآوری داده ها

آزمون اضطراب کتل به منظور اندازه گیری اضطراب در سطح پنج عامل شخصیت تهیه شده است . پنج عامل مقیاس اضطراب عبارتند از

برآورد روایی آزمون

روایی محتوا

آیا پرسش مفهوم است ؟

برآورد پایایی آزمون

روش آزمون – با آزمون

ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ

همبستگی هر سئوال با نمره کل آزمون

نمونه آماری و نحوه گزینش آن

رابطه? t یا درصد احتمال صحت گفتار

روش نمره گذاری

جدول ۲ – ۱ – زیر مقیاس ها و ارزش های مقیاسی

جدول ۲ – ۲ نمره های هنجار شده زیر مقیاس های پرسش نامه اضطراب کتل

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

یافته های پژوهش

محاسبه میانگین و انحراف معیار زنان و مردان

جدول ۲ – میانگین و انحراف معیار

جدول ۳ – هنجار دختران

نتیجه آزمون فرضیه اول

جدول آزمون کای دو

نتیجه آزمون فرضیه دوم

جدول آزمون کای دو

فصل پنجم – نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.