اطلاعیه

بررسی اثرات کلینیکی، رادیولوژیک و هیستوپاتولوژیک آندروژنها در استخوان سازی و التیام شکستگی ها

کد محصول PZ54

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده
پیشینه و سابقه :
– مسئله و ضرورت تحقیق:
– هدف :
– روش تحقیق: مطالعه تجربی
– جامعه آماری و شرح مراحل اجراء:
– فرضیه:
– روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات:

فصل اول : مقدمه و هدف
مقدمه و هدف

فصل دوم : کلیات
بافت استخوانی
عناصر بافت استخوانی
۱- سلولهای استخوانی
۲- رشته‌های کلاژن
۳- ماده بنیادی
۴- پوشش خارجی استخوان یا پریوست
۵- پوشش داخلی استخوان یا اندوست
انواع بافت استخوانی
بافت استخوانی متراکم
۱- سیستم‌های هاورس
مجاری هاورس
۲- تیغه‌های بینابینی
۳- تیغه‌های اطرافی داخلی و خارجی
پلی‌کاریوسیت، کندروکلاست یا استئوکلاست‌ها
انواع مغز استخوان
آناتومی و فیزیولوژی استخوان
سلول‌های استخوانی
۲- ترکیبات استخوان
۳- تعادل یونی مواد معدنی
شکل‌گیری استخوان
بافت زایشی هادی استخوانی غیر بیولوژیکی
به اجرا گذاشتن و ارتقاء واکنش درمانی استخوان
پروتئین مورفوژنتیک استخوانی
عامل رشد دگرسانی بتا
عامل رشد انسولین مانند
هورمون رشد
تغییرات دائمی بر حجم استخوانی :
تأثیرات استروئیدهای جنسی بر رشد و حداکثر حجم استخوانی
کاهش استخوانی مربوط به سن و ارتباط با استروئیدهای جنسی
تأثیراتی اسکلتی استروژن و مکانیسمهای عمل آن:
۱-گیرنده‌های استروژن
۲- تأثیرات استروژن بر سلولهای استخوان‌زا
۳- تأثیرات استروژن بر تفکیک استخوان شکنی و فعالیت
تأثیرات اسکلتی استروژن بر مدلهای حیوانی
تأثیرات استروژن بر اسکلت انسان
تأثیرات پروژسترون بر استخوان
تأثیرات اسکلتی اندورژنها و مکانیسم عمل آن
۱- گیرنده اندروژن
۲- متابولیسم منطقه‌ای استروئیدهای جنسی
۳- تأثیرات اندروژنها بر سلولهای استخوان  ساز
۴- تأثیرات اسکلتی اندروژنها بر نمونه‌های حیوانی
۵- تاثیرات اندروژنها در اسکلت انسان
تنظیم کننده‌های گیرنده  استروژن منتخب
۱-تنظیم کننده‌های گیرنده  استروژن منتخب اولیه
۲- تاثیرات اسکلتی رلوکسیفن
۳- مکانیسمهایی برای تخصیص بافتی SERMS
بیومکانیک و بیولوژی شکستگی
لغت‌نامه واژه‌های مربوطه
دیر جوش خوردن ، جوش نخوردن  دو سر استخوان شکسته ،‌بدجوش خوردن  قطعات استخوان شکسته
۱- شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده
۲- شکستگی های استخوانی جوش نخورده
۳- بافت شناسی شکستگیهای دیرجوش خورده و شکستگیهای جوش نخورده
علتهای شکستگی های استخوانی دیرجوش خورده و شکستگیهای‌استخوانی جوش نخورده
درمان شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده
۱- شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده غیر عفونی :
شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده عفونی
درمان شکستگیهای استخوانی جوش نخورده
شکستگیهای استخوانی جوش نخورده غیر عفونی غیر زیستا
شکستگیهای استخوانی جوش نخورده غیر زیستا و زیستای عفونت یافته
شکستگیهای استخوانی بد جوش خورده
درمان شکستگیهای استخوانی بدجوش خورده
روشهای دیگر برای ترمیم شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده و شکستگیهای استخوانی بدجوش خورده
عاملهای رشد
محیطهای الکترومغناطیسی تعدیل یافته
موج التراسونه با شدت پایین
ترمیم شکستگی استخوانها با موج شوک‌آور برون سلولی

فصل سوم : روش کار
۱-۳- مواد مورد استفاده
۱-۱-۳- مواد مصرفی
۲-۱-۳- مواد غیر مصرفی
۲-۳- روش کار
۱-۲-۳- آماده سازی خرگوشها
۲-۲-۳- بیهوشی و آماده سازی جراحی
۳-۲-۳- روش انجام عمل جراحی
۴-۲-۳- رادیو گرافی
۵-۲-۳- مراقبتهای بعد عمل
۶-۲-۳- نحوه تجویز دارو در دو گروه
۷-۲-۳- روشهای ارزیابی
۱-۷-۲-۳- ارزیابی وضعیت گام۱
۲-۷-۲-۳- ارزیابی هیستو پاتالوژیک

فصل چهارم : نتایج
۱-۴ – نتایج مربوط به وضعیت گام
۲-۴- نتایج رادیوگرافیک
۳-۴- نتایج آسیب شناسی

فصل پنجم : بحث
Abstract:
refrence

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.