بانک اطلاعاتی سیستم لیزینگ خودرو

کد محصول T43

فایلWORD

۶۰ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

دارای تصاویر وکد

فهرست

فصل اول:

مقدمه۱
لیزینگ چیست۲
تکنولو‍‍ژی SQL8

فصل دوم:

نیازمندیها۱۶
شرح عملکرد فرم ها۱۷

فصل سوم:

شرح با بانک اطلاعاتی۵۳
مدل رابطه ای (ERD56

منابع