اطلاعیه

تاریخ نگاری در دوره پهلوی

کد محصول:TF12

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

بخش اول
کلیات
فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی ۱
فصل دوم: کلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی ۱۳
بخش دوم
جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی
فصل اول: جریان شرق شناسی
شرق شناسی و دیرینه آن ۳۳
ایران شناسی و ایران شناسان مهم ۴۱
سیاست شرق شناسی- سیاست ایران شناسی ۵۰
روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون ۶۱
۴-I- نقش سیاسی لمبتون در ایران ۶۴
الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی ۶۶
ب- لمبتون و قحطی نان ۷۵
ج- میس لمبتون ۸۰
د- میس لمبتون و کودتای ۲۸ مرداد ۸۶
فصل دوم: جریان ناسیونالیستی
کارنامه فرهنگی ۱۰۳
۱- تاریخنگاری محتاط ۱۰۳
۲- ناسیونالیستی محافظه کار ۱۱۱
بخش سوم
جریان آکادمیک
بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال ۱۱۸
بخش چهارم
جریان مارکسیستی
جریان مارکسیستی ۱۳۰
فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش مارکسیسم ۱۳۲
فصل دوم: اندیشه های اساسی مارکس در باب تاریخ ۱۳۲
الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالکیت خصوصی و الغای دولت ۱۳۹
فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه مارکسیستی به ایران ۱۴۲
فصل چهارم: تاریخنگاری مارکسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف) ۱۵۵
الف- علمی بودن تاریخ ۱۵۸
ب- سیر تاریخ ایران ۱۵۹
ج- شخصیت در تاریخ ۱۶۳
د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ ۱۶۴
هـ- سبکی برانگیزنده- موضوعی واحد ۱۶۵
بخش پنجم
نتیجه گیری کلی
نتیجه ۱۶۹
فهرست منابع ۱۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.