کاشی کاری و نقوش دیواری

کد محصول HN52

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده : ۴

فصل اول – مقدمه و تاریخچه  ۵
تاریخچه : ۶

فصل دوم –   ادبیات تحقیق ۱۱
کاشی از لحاظ مواد تشکیل دهنده آن دو نو است: ۱۲
الف : کاشی گلی : ۱۲
ب : کاشی جسمی ۱۳
کاشی معرق ۱۶
کاشی معرق از کاشی جسمی چهار ۱۶
کاشی زیر رنگی ۱۹
کاشی نره ۲۲
کاشی قاز تغاری ۲۲
پاورقی ها ۲۳
کاشی هفت رنگ ۳۰
تعمیر و نگهداری کاشی و سرامیک  : ۳۲
تعمیر ونگهداری کاشی کف ساختمان ۳۴
تعمیر ونگهداری ساختمان  تعمیر کاشی و سرامیک ۳۵
دلایل مهم ترک وشکست کاشی و سرامیک ۳۵
تعمیر کاشی و سرامیک هایی که ترک برداشته اند ۳۶
تعمیر کاشی و سرامیک کاری به روش بنایی ۳۷
نصب کاشی و سرامیک روی ترکهای عمیق دیوار ۳۷
چند نکته ۳۸
دلایل طبله کردن کاشی و سرامیک ۳۸
روش تعمیر طبله کردن کاشی و سرامیک ۳۸
تعمیر ونگهداری ساختمان  تعمیر موزائیک ۳۹
جلوگیری از لق شدن موزائیک ۳۹
روش تعمیر موزائیک هایی که لق شده اند  تعمیر جزیی ۳۹
نکته: ۴۰
نکته: ۴۰
تعمیر موزائیک و ملات  شکسته شده ۴۱
دلایل چال شدن سطح موزائیک ۴۱
دلایل قوزو کپ شدن سطح موزائیک ۴۱
دلایل یخزدگی موزائیک وبلند شدن موزائیک ۴۱
روش های تعمیر سه مواردی  یخزدگی .کپ.وچال شدن    موزائیک ۴۲
روند تولید کاشی ۴۳
مرحله اول : سنگ شکن ۴۴
مرحله دوم : توزین ۴۴
مرحله سوم : آسیاب مواد اولیه و تهیه دوغاب بدنه ۴۵
مرحله چهارم : ذخیره سازی و هموژنیزاسیون دوغاب بدنه ۴۵
مرحله پنجم : الک کردن دوغاب ۴۵
مرحله ششم : ذخیره‌سازی دوغاب در حوضچه‌های اسپری درایر ۴۶
مرحله هفتم : اسپری درایر ۴۶
مرحله هشتم : ذخیره گرانول ۴۶
مرحله نهم : انتقال و الک کردن گرانول ۴۷
مرحله دهم : فرم دهی ۴۷
مرحله یازدهم : خشک کن افقی ۴۷
مرحله دوازدهم : پخت بیسکوییت ۴۸
مرحله سیزدهم : انتقال کاشی به خطوط لعاب ۴۸
مرحله چهاردهم : لعاب سازی و لعاب زنی ۴۹
مرحله پانزدهم : انتقال کاشی به کوره‌های لعاب ۵۰
مرحله شانزدهم : پخت لعاب ۵۰
مرحله هفدهم : درجه‌بندی و بسته‌بندی ۵۰

فصل سوم –  بحث و نتیجه گیری ۵۱
منبع : ۵۲