اطلاعیه

بررسی ارتباط ببن مد و گرافیک

کد محصول HN48

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: تاریخچۀ لباس
۱ـ۱ـ مسئله
۱ـ۱ـ۱ـ مد چیست؟
۱ـ۱ـ۲ـ مختصری از مد در قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹
۱ـ۲ـ مختصری از سبکهای هنری
۱ـ۲ـ۱ـ سبک امپرسیونیسم
۱ـ۲ـ۲ـ سبک سمبولیسم
۱ـ۲ـ۳ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی
۱ـ۲ـ۴ـ سبک موویسم
۱ـ۲ـ۵ـ سبک کوبیسم
۱ـ۲ـ۶ـ هنر انتزاعی
۱ـ۲ـ۷ـ سبک فوتوریسم
۱ـ۲ـ۸ـ هنرهای تجسمی و عکاسی
۱ـ۲ـ۹ـ سبک کوبیسم
۱ـ۲ـ۱۰ـ سبک دادائیسم
۱ـ۲ـ۱۱ـ سبک سورئالیسم
۱ـ۲ـ۱۲ـ هنر پاپ
۱ـ۲ـ۱۳ـ هنر مفهومی

فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۰
۲ـ۱ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۱۰ ـ ۱۹۰۰
۲ـ۲ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۲۰ ـ ۱۹۱۰
۲ـ۳ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۳۰ـ ۱۹۲۰
۲ـ۴ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۴۰ـ ۱۹۳۰
۲ـ۵ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۵۰ـ ۱۹۴۰
۲ـ۶ـ  تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۶۰ـ ۱۹۵۰
۲ـ۷ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۷۰ـ ۱۹۶۰
۲ـ۸ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۸۰ـ ۱۹۷۰
۲ـ۹ـ تاریخچۀ مد در سالهای ۱۹۹۰ـ ۱۹۸۰

فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد
۳ـ۱ـ تعریف تبلیغات
۳ـ۲ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط
۳ـ۲ـ۱ـ تبلیغات مستقیم
۳ـ۲ـ۲ـ تبلیغات غیرمستقیم
۳ـ۳ـ تبلیغات بازرگانی
۳ـ۳ـ۱ـ تعریف تبلیغات بازرگانی
۳ـ۳ـ۲ـ تبلیغات بازرگانی در جهان
۳ـ۳ـ۳ـ تبلیغات بازرگانی در ایران
۳ـ۴ـ تبلیغات تجاری
۳ـ۴ـ۱ـ تعریف تبلیغات تجاری
۳ـ۴ـ۲ـ ابزار تبلیغات تجاری

فصل چهارم: مد و گرافیک
۴ـ۱ـ گرافیک چیست؟
۴ـ۱ـ۱ـ تاریخچۀ گرافیک
۴ـ۱ـ۲ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین
۴ـ۱ـ۳ـ هنر گرافیک در ایران
۴ـ۲ـ مد و گرافیک
۴ـ۲ـ۱ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند
۴ـ۳ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد
۴ـ۳ـ۱ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد
۴ـ۳ـ۲ـ پوسترهای تبلیغاتی
۴ـ۳ـ۲ـ۱ـ مد و پوستر
۴ـ۳ـ۳ـ تصویر سازی و مد
۴ـ۳ـ۴ـ عکاسی و مد
۴ـ۳ـ۴ـ۱ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم
۴ـ۳ـ۴ـ۲ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد
۴ـ۳ـ۴ـ۳ـ عکاسان معروف مد
۴ـ۳ـ۴ـ۴ـ تنزل عکاسی مد
• نتیجه گیری

• فهرست منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.