اطلاعیه

نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم

کد محصول HN42

تعداد صفحات: ۳۱۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست

چکیده
پیشگفتار
مقدمه ۱
فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست
بخش اول
ضمیر ناخود آگاه چیست؟ ۹
آشنایی با دو نیمکره ۱۲
بخش دوم
فروید و ضمیر ناخودآگاه ۲۱
نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه ۳۰

فصل دوم : آفرینش هنری کودکان
بخش اول
تاریخچه مطالعه نقاشی کودکان ۴۱
طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در کودکان ۴۲
الف – خط‌خطی کردن ( از تولد تا دو سالگی ) ۴۳
ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا) ۴۵
ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ ) ۴۸
د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری) ۴۹
مراحل رشد از دیدگاه پیاژه  ۵۱
مراحل رشد از دیدگاه فروید ۵۸
بخش دوم
نقاشی چیست؟ ۶۶
الف – خط  ۶۷
ب – فضا ۶۸
ج – رنگ ۶۹
د – تصویر  ۶۹
هـ – سنبلها و نمادها ۷۰
نظریهای ادراکی تصاویر ۷۲
الف – نظریه‌های پرسپکتیو ـ فرافکنی ۷۲
ب – نظریه‌های بوم شناختی گیبسون ۷۴
ج – نظریه ساختمان‌گرایان درباره ادراک تصویر ۷۶
د – نظریه گشتالت ادراک تصویری ۷۹
بخش سوم
فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی کودکان ۸۴
الف – زبان گرافیکی در نقاشی کودکان ۸۵
– شکلهای ساده ۸۵
– رجهان الگو و حرکت ۸۸
– ترکیب‌بندی شکلهای و خطوط ۸۹
– تعیین محل ۹۰
– ترتیب و توالی ۹۱
– برنامه‌ریزی ۹۲
– طرح ۹۳
ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی ۹۵
ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مکانی ۹۶

فصل سوم
افکار فروید و کاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شکل‌گیری سبک سوررآلیسم
بخش اول
هنر نوین ۱۰۹
سرآغاز ۱۰۹
الف – مفهوم، شناخت، تصویر ۱۱۰
ب – سبک، شکل، محتوا ۱۱۳
بخش دوم
دادا بستری برای سوررآلیسم ۱۱۸
الف – باروک تا دادا ۱۱۹
ب – داداایسم ۱۲۵
– آ‎غاز کار ۱۲۵
– مانیفست‌ و بیانیه‌ها ۱۲۹
– نتیجه و پایان کار داداایسم ۱۳۱
بخش سوم
فروید و مراتب سوررآلیسم ۱۳۶
الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی ۱۳۶
ب – ضمیر ناخودآگاه ۱۴۲
– تخیل ۱۴۴
– رؤیا ۱۴۷
– نماد ۱۵۱
ج – از ارسطو تا هگل ۱۵۴
د -نظریه‌های هنری فروید ۱۵۹
تصعید یا برتر نمودن ۱۶۱

بخش چهارم
سوررآلیسم
الف- آغاز کار ۱۶۵
ب- بحثی در باب سوررآلیسم ۱۶۶

فصل چهارم:
مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری کودک و هنرمندان سوررآلیسم
بخش اول
روش تحلیلی ساختار نقاشی کودکان ۱۶۹
سرآغاز ۱۶۹
بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در کودکان ۱۷۱
الف – تحلیل فضای نقاشی کودکان ۱۷۱
ب – خطوط ترسیمی ۱۷۵
ج –رنگ و تخیلات ۱۷۷
– نماد رنگها ۱۸۴
جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی کودکان ۱۹۰
الف – نمادگرایی‌ کلی و اجزای نمادین در نقاشی کودکان ۱۹۱
– خانه – درخت – آدمک ۱۹۱
بررسی سمبولیک ( اعضای آدمک ) ۲۰۴
الف – سر  ۲۰۴
ب – صورت ۲۰۴
ج – تنه ۲۰۷
د – اعضا ۲۰۸
هـ – خورشید و ماه ۲۱۱
و – حیوانات ۲۱۳
نقاشی و ناسازگاری ۲۱۵
– عقب افتادگی ذهنی ۲۱۷
تفسیر نقاشی کودکان ۲۱۸
سایه زدن ۲۱۸
هنر و درک هنری کودکان ۲۲۹
بخش دوم
تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم ۲۳۲
سر آغاز  ۲۳۲
تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم ۲۵۸
اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل ۲۶۰
نقش جنسیت در آثار کودکان ۲۸۹
الف – ترسیم آدمک و مراحل تحول عاطفی ۲۸۹
– مرحله دهانی ۲۸۹
– مرحله مقعدی ۲۹۰
– مرحله احلیلی ۲۹۱
– مرحله اد‌یپی ـ تناسلی ۲۹۲
ب – اولین ترسیمهای کودک از اختلاف جنسیت ۲۹۳
ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی ۲۹۴
د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی کودکان ۲۹۶
نتیجه گیری ۳۰۹
منابع و مآخذ ۳۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.