مدل سازی تایر تراکتور و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی آن

کد محصول: me197

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول: مقدمه و تاریخچه
تاریخچه صنعت تایر ایران .
تاریخچه ی تایر تراکتور

فصل دوم : ساختار ، وظایف و دانستنیهای تایر تراکتور
کارتایر .
ساختمان تایر
لایه های سرپوش ..
تسمه محافظ .
بدنه تایر .
زهوار تایر .
دیواره های کناری
آستر داخلی تایر
روش های کاهش لغزش چرخ
چرخ های جلو .
موقعیت های چرخ .
لاستیک ها و چرخ ها ..
قاب
گوشت لاستیک
شمار لایه
انواع لایه ها .
لایه معمولی
لایه معمولی تسمه دار .
لایه رادیال تسمه دار
لایه سیمی  .
دیواره ها
آج
تیوب .
زبانه ها ..
طوقه ..
علامت گذاری انواع لاستیک ها
بررسی برخی عوامل موثر بر مدلینگ تایر خارج جاده ای  .

فصل سوم: مدل اصلاح شده ی تایر با چرخ چند پره شامل تاثیر آج مستقیم
مدل اصلاح شده ی تایر چرخ چند پره برای تایر تراکتور با آج مستقیم .
نیروها بین تایر با آج مستقیم و و زمین  ..
وضعیت حالت پایدار  ..
تایر غلتنده با آج مستقیم روی سطح تغییر شکل پذیر ..
ترکیب لغزش طولی و جانی .
نتایج و مباحث .

فصل چهار: تاثیر زاویه ی کمبر بر کارآیی تایر
ترکیب لغزش طولی و جانبی برای تایر کمبر ..
روش محاسبات
بحث در نتایج ..
نتایج این قسمت ..

فصل پنج: تاثیر زاویه ی آج ها بر کارآیی تایر تراکتور
مروری بر کارهای گذشته ..
روش های محاسبه ی نیروهای آج زاویه دار
نتایج و مباحث .
نتایج این بخش

فصل ششم: بررسی کوتاهی بر عوامل دیگر موثر در مدلینگ
ضریب اصطکاک ..
زاویه ی انحراف .
نسبت لغزش ..
گشتاور خود تنظیمی .
فشار باد تایر ..
قیمت تمام شده

فصل هفتم : نتایج،پیوست ها و منابع
نتایج .
پیوست ۱ : فهرست نماده
پیوست ۲ : نمودار مراحل مدلینگ تایر
پیوست ۳ : نمودار انواع مدل های مورد ..
منابع