خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی مکانیک / انواع روش ها و ابزار های اندازه گیری

انواع روش ها و ابزار های اندازه گیری

کد محصول: me144

تعداد صفحات: ۳۹۲ صفحه فایل word

تصاویر و شکل های این فایل موجود نیست

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

فصل اول
چشم انداز
انواع خطاها
خطاهای ترکیبی
تاثیر نتایج میانگین یا روشهای آماری
روشهای ترسیمی
خلاصه
فصل دوم
استفاده از امواج نوری به عنوان استانداردهای طول
۱-۲ تکامل تدریجی استاندارد طول
ماهیت نور
۳-۲ پرتوهای تک رنگ
کاربرد اینترفرومتری در آزمایش تخت بودن سطح
تغییر های در ارتفاع نقطه تماس
تداخل سنجها اینتر فرومترها)
روش اندازه گیری

فصل سوم

شکل انداز
گیجهای خطا و گیج های مکعبی شکل
۳-۳ گیجهای میله ای شکل طول
طراحی و بهره برداری از وسایل اندازه گیری خطی
مقدار حساسیت یک وسیله اندازه گیری
دقت
واریانس
اصول سینماتیک
مقایسه گیج های مکعبی شکل (راپراتورها
طراحی مقایسه گرها
مقایسه گرهای مکانیکی
مقایسه گرهای مکانیکی – نوری
مقاسیه گرهای بادی
کمپراتورهای الکتریکی
کمپراتورهای جا به جایی مایع
) کنترل اتوماتیک ماشین
فصل چهارم :
اندازه گیری زاویه ای و تقسیم مـــــدوّر
مقدمه
زوایا از استاندارهای طول – خط کشی نیسوسی
میزهای سنیوسی
مرغک سنیوسی
اندازه گیری گیج های مخروطی
ماشین اندازه گیری مخروط
اندازه گیری گیج های حلقه ای مخروطی
اندازه گیر سوراخ های مخروطی
تراز دقیق
کلینومتر (The Clinometr
استانداردهای ترازهای مایعی
وسایل نوری برای اندازه گیری زاویه ای
گیج های زاویه دار مرکب
تلسکوپ هم راستایی
) تقسیم دایروی
نصب درجه بندیهای تقسیم شده شیشه ای
کالیبره کردن یک چند ضلعی دقیق
روش های تمامی اندازه گیری تعامد
فصل پنجم
مقدمه
مونتاژ اتتخابی
سیتم های حدی و سازگاری
سیستم Newell برای محدود کننده ها و فیت ها
گیج های حدی
تئوری تیلور در گیج ها
رزوه های پیچ
گیج های حدی برای پیچ ها
تلرانس گیج براهی گیج های حدی رزوه شده
گیج های حدی مخروطی
گیج های عمق سوراخ
سنجش قطرهای بررگ
سنجش سوراخ های بزرگ
موادی دیگر برای گیج های حدی
پرداخت سطح برای گیج ها
فصل ششم :
علم اندازه گیری ماشین ابزار
نیاز به ماشین ابزار اندازه گیری
آزمایشات هم راستایی
آزمایش اسپنیرل
آزمایش شناوری اسپینول یک ماشین تراش
آزمایش صافی و تخت بودن
آزمایش تعامد
آزمایشات کاربردی
فصل هفتم
اندازه گیری چرخ دنده ها
مقدمه
چشم انداز
منحنی اینولوت
چرخ دنده های مارپیچ
ریشه تراشی در دندانه های چرخدنده و اصلاح ارتفاع سردندانه
اندازه گیری چرخ دنده
آزمایشات عمومی
آزمایشات غلتکی چرخ دنده
اندازه گیری ضخامت دندانه ها برای دندانه های چرخ دنده های ساده و چرخ دنده های مارپیچ
وتر ثابت
روش مماس مبنا
اندازه گیری با استوانه ها
اندازه گیری خطای تقریبی گام
آزمایش شکل اینولوت
فصل هشتم
اندازه گیری رزو ه های پیچ
) مقدمه
اندازه گیری قطراصلی
اندازه گیری قطر فرعی
اندازه گیری شکل روزه ها
اندازه گیری میکروسکوپی زاویه دامنه
تأثیر خطاهای زاویه دامنه
خطاهای گام در رزوه های پیچ
انواع خطای گام
خطای گام پریودی
مشتقی رزوه ها(Tread Driunkenness)
اندازه گیری خطای گام
اثرخطاهای گام
اندازه گیری قطر مؤثر ساده
محاسبه بهترین سایز مفتول
اندازه گیری با مفتولها
تصحیح فشار الاستیک و کج شدگی
) قطر مؤثر ظاهری
اندازه گیری های گیج های حلقه ای پیچ
فصل نهم
اندازه گیری میزان پرداخت سطح
مقدمه
عمر خستگی
) خواص یاتاقانی
فرسایش
معنی بافت سطح
روشهای اندازه گیری پرداخت سطح
دستگاههای میل سوزنی
سطح سنج تاملینسون
تالی شورف تیلور- هابسون(The Taylor – Hobson Tally Surf)
تحلیل طرح حاصل شده
ارتفاع قله تا دره
میکروسکوپ تداخلی
فصل دهم
کنترل و کیفیت آماری
مقدمه
تغییرپذیری فرآیند
محاسبه انحراف استاندارد
انحراف استاندارد میانگین اندازه زیر گروهها
نقشه های کنترل(Control Charts
نقشه های کنترل برای میانگین
روشهای ساده شده ای برای تنظیم حدود کنترل
نقشه های کنترل برای محدوده(Range )
خلاصه ای از روش تنظیم یک نقشه کنترل
تئوری ساده احتمال:
مشخصه های سیستم های نمونه گیری
طرح نمونه گیری اقتصادی
نمونه گیری دوتایی(Double Sampling
نتیجه گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.