اطلاعیه

کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی

کد محصول: me127

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول – کامپوزیت ها
کامپوزیت ها [۱] ۱-۱-ساختمان کامپوزیت ها
۱-۱-۱-رشته ها
۱-۱-۲-فاز زمینه
۱-۲- انواع کامپوزیت ها
۱-۲-۲- کامپوزیت لایه ای
۱-۲-۲-۱- انواع کامپوزیت های لایه ای
۱-۲-۳- کامپوزیت ذره ای
۱-۲-۵- کامپوزیت های زمینه فلزی
۱-۲-۶-کامپوزیت های زمینه سرامیکی
۱-۳- خواص مکانیکی کامپوزیت ها

فصل دوم – کامپوزیت های زمینه فلزی

۱-۱ ) انواع کامپوزیت های زمینه فلزی
۱-۲ ) خصوصیات کامپوزیتی های زمینه فلزی
۲-۱) مواد رشته ای
۲-۲ ) انعطاف پذیری رشته ها
۲-۳ ) رشته های کربن
۲-۴ ) الیاف بور
شکل۲-۹ رسوب شیمیایی (CVD)بور یا کاربید سیلیسیم روی زیرلایه تنگستن یا کربن
۲-۴-۱ ) تنش های باقیمانده
۲-۵) رشته های اکسیدی
۲-۵-۱) رشته های اکسیدی نوع آلومینا
۲-۶) رشته های غیر اکسیدی
۲-۷ ) ویسکر ها
۲-۸)ذرات
۲-۸-۱)کاربید سیلیسیم ذره ای
شکل۲-۱۳ تصویرSEMازتقویت کننده ذره ایSIC،(الف)مورفولوژی تیزو(ب)مورفولوژی گرد
۲-۸-۲)کاربیدتنگستن ذره ای
۲-۹) مقایسه رشته ها با هم
۳)مواد زمینه
۳-۱) زمینه های متداول در کامپوزیت های فلزی
۳-۱-۱) آلومینیوم و آلیاژهای آن
۳-۱-۳)منیزیم و آلیاژ آن
۳-۱-۴) کبالت
۳-۱-۵) مس
۳-۱-۶) نقره
۳-۱-۷) نیکل
۳-۱-۸) نایوبیم
۳-۱-۹) ترکیبات بین فلزی
۴)روش های تولید
۴-۱) فرایند های حالت مایع
۴-۲ ) فرایندهای حالت جامد
۴-۲-۱) فرایند متالورژی پودر
شکل۴-۳۲ فرآوری پودر،پرس داغ واکستروژن جهت ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی ذره ای یا
تقویت شده
با الیاف کوتاه
۴-۲-۲) اکستروژن
شکل ۴-۲۷ مقایسه نتیجه اکستروژن آلیاژ۲۰۸۰ Al وکامپوزیتp30 sic //2080لبه های نا هموار یا اثر درخت کریستمس ناشی از افزایش اصطحکاک قالب در کامپوزیت به خوبی مشخص است
۴-۲-۳) فورج
۴-۲-۴) پرس و تفجوشی
۴-۲-۵) اتصال دهی نوردی و اکستروژن همزمان
۴-۲-۶) اتصال دهی نفوذی
۴-۲-۷)متراکم سازی با شوک انفجاری
۴-۳) فرایند حالت گازی
۴-۳-۱) رسوب فیزیکی بخار
شکل۴-۴۵ متراکم سازی دینامیکی و/یا سنتز پودر از طریق امواج تولید شده از مواد منفجره در تماس
با پودرها ویااعمال ضربه شدید یک پرتابه
شکل۴-۴۶ تصویر میگروسکوپ نوری از کامپوزیت TiB2 تقویت شده باذرات Ti3Al
۵-)فصل مشترک
۵-۱ ) انواع پیوند ها در فصل مشترک
۵-۳-۱) پیوند مکانیکی
۵-۱-۲) پیوند شیمیایی
۵-۲) اندازه گیری استحکام پیوند فصل مشترک
۷-)رفتار کامپوزیتی
۷-۱) مکانیزم های استحکام بخشی
شکل۱-۷ سیرتکاملی نمادین آسیب نهایی در کامپوزیت های زمینه فلزی تحت بارگذاری کششی
۷-۱-۱ ) استحکام بخشی مستقیم
۷-۱-۲) استحکام بخشی غیر مستقیم
شکل۷-۶ چگالی نابجایی درکامپوزیت های زمینه مس تقویت شده با رشته تنگستن،به عنوان تابعی از فاصله فصل مشترک زمینه/رشته
۷-۲ ) کامپوزیت های زمینه فلزی با رشته های پیوسته
شکل۷-۱۱ نا همسانگردی دراستحکام کامپوزیت هایAL-2,5Li/Al2O3, ،دردوجهت موازی با رشته هاوعمودبررشته ها،(الف)
شکل۷-۱۲ آسیب نمادین برای حالات(الف)فصل مشترک نسبتا قوی بین رشته هاوزمینه و(ب)فصل مشترک نسبتا ضعیف،که در آن اشتراک بار کلی دیده میشود
۷-۲-۳) تاثیر واکنش های فصل مشترکی بر رفتار کامپوزیت
کاربرد ها
۱۱-۱) هوا فضا
۱۱-۱-۴) سازه های فضایی
شکل۱۱-۱۰ محورهای استوانه ای شکل Al/Bدرچهارچوب وسازه های خرپا شکل در قسمت میانی بدنه شاتل فضایی
۱۱-۲) حمل ونقل ( خودروو راه آهن )
۱۱-۳) صنایع الکترونیک و کنترل حرارت در آن
۱۱-۴) آهنرباهای ابر رسانای رشته ای
۱۱-۵) هادی های به کار رفته در سیستم های قدرت
فصل سوم – کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژ های حافظه شکلی
مقدمه [۲] روش های تولید
شکل ۱ ثابت کننده طراحی شده برای نگه داتشن و منظم کردن رشته های آلیاژ حافظه شکلی نایتانول
شکل ۲ طرح نمادین فرایند پرس گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.