پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME31 -طراحی و ساخت قالبهای برش

کد محصول: me31

فایل word

 100 صفحه

23000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول.1

1-1-        مقدمه­ای بر طراحی قالب..2

1-2-        دستگاه پرس ..2

1-3-        مجموعه ی کفشک­ها.3

1-4-        نقشه ی قطعه کار3

1-5-        مجموعه ی قالب.3

1-6-        قطعات قالب4

1-6-1- نوار تغذیه..4

1-6-2-ماتریس..4

1-6-3- سنبه ی پولک زن..5

1-6-4- سنبه ی سوراخ کاری5

1-6-5- صفحه ی سنبه گیر6

1-6-6- راهنما­ها.6

1-6-7- دیواره ی پشتی کانال تغذیه……7

1-6-8- استپ انگشتی.7

1-6-9- استپ اتوماتیک..7

1-6-10- صفحه ی جدا کننده.8

1-6-11- اتصال دهنده­ها.8

 

فصل دوم.9

   -1-2پرس­ها و ملحقات آن­ها10

  -2-2 انواع پرس­ها.10

   -3-2منبع انرژی پرس­ها..10

   -4-2سرعت پرس­ها.11

   -5-2پرس­های C  شکل11

  -6-2 کاربرد پرس C  شکل.12

  -7-2پرس­های هیدرولیکی.12

  -8-2مزایا و معایب13

 

فصل سوم.15

3-1-        روش طراحی نوار تغذیه16

3-2-        نوار تغذیه.16

3-3-        شکل و طرح اساسی قطعه ی پولک..17

3-4-        نحوه ی جاسازی قطعه ی پولک روی نوار..17

3-5-        طرح یک ردیفه17

3-6-        طرح دو ردیفه.18

3-7-        طرح سه ردیفه.19

3-8-        طرح قطعه روی نوار.19

3-9-        عبور عرضی .19

3-10-    عبور طولی..20

3-11-    خلاصه ی مطلب.20

3-12-    فواصل مجاز بین قطعات در روی نوار تغذیه..20

3-13-    فاصله ی مجاز در نوار تغذیه – روش یک پاس..21

3-14-    فاصله ی مجاز در نوار تغذیه – روش دو پاس22

3-15-    حداقل فاصله ی مجاز.22

3-16-    محاسبه ی مساحت قطعه.22

3-17-    تعداد قطعات در هر نوار22

3-18-    قطعات پولک23

 

فصل چهارم24

4-1-        روش طراحی ماتریس25

4-2-        ماتریس.25

4-3-        بستن ماتریس25

4-4-        تناسب ابعاد..26

4-5-        استاندارد سازی27

4-6-        بوش­های ماتریس.27

4-7-        ایجاد حالت قیچی.27

4-8-        ایجاد برش قیچی در ماتریس­های گرد28

4-9-        چند تکه سازی ماتریس..28

 

فصل پنجم.30

5-1-        روش طراحی سنبه­های پولک زنی31

5-2-        سنبه­های پولک زنی کوچک..31

5-3-        بکارگیری خار در سنبه­ها..32

5-4-        قطعات مغزی..32

5-5-        سنبه­های پله دار..32

5-6-        سنبه­های پولک زنی بزرگ ..33

5-7-        چند تکه سازی سنبه­های بزرگ.33

5-8-        جداسازی قطعه از سنبه..33

5-9-        ایجاد برش قیچی..34

5-10-    ایجاد عمل قیچی در سنبه­های دایروی35

 

فصل ششم36

6-1-        روش طراحی سنبه­های سوراخ­کاری37

6-2-        سنبه ی پله دار.37

6-3-        استفاده از پیچ­های ضامن در پشت سنبه38

6-4-        سنبه­های بزرگ38

6-5-        سوراخ­کاری قطعه ی پله دار.39

6-6-        سنبه­های دستی پله دار.39

6-7-        جداکننده ی قطعه از سنبه40

6-8-        جداکننده­های لاستیکی.40

6-9-        سنبه­های نامنظم40

 

فصل هفتم.41

7-1-        روش طراحی صفحه ی سنبه گیر.42

7-2-        صفحه ی سنبه گیر برای یک سنبه42

7-3-        بوش­های صفحه  ی سنبه گیر.42

7-4-        سنبه با مقاطع نا منظم.43

7-5-        نیروی اعمالی هنگام جدا شدن ورق از سنبه.43

7-6-        صفحه ی سنبه گیر تکی..44

7-7-        ضخامت44

7-8-        قالب­های مرکب44

7-9-        صفحه ی سنبه گیر در ماتریس­های وارونه..45

7-10-    صفحه ی سنبه گیر هدایت شونده45

 

فصل هشتم46

8-1-        روش طراحی پین­های قرار47

8-2-        پین­های قرار گرده دار47

8-3-        مهره پین­های قرار .48

8-4-        پین­های قرار کوچک و بزرگ49

8-5-        پین­های قرار غیر دایروی..49

8-6-        روش­های بکارگیری پین­های قرار50

8-7-        پین­های قرار غیر مستقیم51

8-8-        هدایت در قسمت صفحه ی جداکننده..51

8-9-        بستن پین­های قرار با یک پیچ تنظیم..52

8-10-    پین­های قرار فنری..52

8-11-     پین­های قرار کوچک فنر دار52

8-12-    استفاده از پین­های قرار در ورق­های ضخیم.53

8-13-    ثابت کردن پین قرار توسط خار.53

 

فصل نهم..55

9-1-        روش طراحی کانال وقرار قطعه56

9-2-        قرارهای جلو و عقب کانال­های تغذیه57

9-3-        قالب­های مرکب57

9-4-        تغذیه ی نوار کم ضخامت..58

9-5-        تغذیه ی اتوماتیک58

9-6-        فشارندهی نوار تغذیه..58

9-7-        قید راهنمای دو طرفه..59

9-8-        پین­های قرار شیب دار60

9-9-        پین­های قرار مخروطی..60

9-10-    پین­های قرار فنر دار..60

9-11-    لقمه­های قرار60

9-12-    قرار مستقیم قطعه کار.61

9-13-    قرار شعاعی قطعه کار61

9-14-    قرار داخلی قطعه کار.61

9-15-    قرار در قالب­های دور بری تکمیلی دقیق..61

 

فصل دهم..62

10-1-    روش طراحی استپ انگشتی..63

10-2-    عملکرد63

10-3-    ساختمان استپ انگشتی64

10-4-    استپ انگشتی فنر دار.65

10-5-    عملکرد استپ انگشتی فنر دار کشنده66

فصل یازدهم.67

11-1-    روش  طراحی استپ اتوماتیک..68

11-2-    استپ اتوماتیک کناری68

11-3-    استپ اتوماتیک انتهایی70

11-4-    میله ی تنظیم فنری استپ71

11-5-    ضخامت صفحه ی جدا کننده..71

11-6-    طول پنجه ی استپ..72

                                                

فصل دوازدهم..73

12-1-    روش طراحی صفحه جداکننده و صفحه ی پران..74

12-2-    صفحه ی جدا کننده ی ثابت75

12-3-    صفحه ی جدا کننده ی فنر دار75

12-4-    قالب­های معکوس76

12-5-    نیروی صفحه­های جداکننده.76

12-6-    پران..77

12-7-    عملکرد پران78

12-8-    پران فنری79

12-9-    پران غیر مستقیم .79

-10-12پران عنکبوتی.80

-11-12صفحه ی پران عنکبوتی80

 

فصل سیزدهم81

13-1-    روش استفاده از اتصال دهنده­ها.82

13-2-    اتصال دهنده­های قالب 82

13-3-    انواع اتصال دهنده­ها83

13-4-    اتصال دهنده­های پیچی83

13-5-    بکار گیری اتصال دهنده­ها.84

13-6-    روش اتصال سنبه­های پله دار84

13-7-    فاصله بین اتصال دهنده­ها..84

13-8-    نیروی وارد بر پیچ­ها .85

13-9-    اتصال دهنده­های دیگر85

-10-13پیچ­ها آلن سر تخت مخروطی86

-11-13پیچ آلن سر کروی..86

-12-13پیچ آلن قفل..86

-13-13پیچ­های تنظیم با سر مربع شکل87

-14-13پیچ­های انطباقی..87

-15-13میخ پرچ­ها..88

-16-13کاربرد میخ پرچ­ها..88

 

فصل چهاردهم..89

14-1-    روش انتخاب کفشک­ها90

14-2-    دقت کفشک­ها..90

14-3-    جنس کفشک­ها.91

14-4-    کفشک چدنی91

14-5-    کفشک­های فولادی..91

14-6-    انتخاب کفشک­ها..92

14-7-    اجزای تشکیل دهنده ی کفشک­ها92

14-8-    کفشک بالا93

14-9-    دنباله ی کفشک93

-10-14کفشک پایین94

-11-14میله­های راهنما ..94

-12-14بوش­های راهنما..95

 

نتیجه گیری97

 

منابع..98

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید