اطلاعیه

بررسی اساس سیستم های ماشینکاری و برشکاری جت آب با مواد ساینده

کد محصول: me24

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه

قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

              چکیده            ۸

           فصل اول: مقدمه  ۹

             ۱-۱-  تاریخچه ۱۰

             ۱-۲- سیستم¬های ابتدای جت¬آب       ۱۰

             ۱-۳- جت¬آب با مواد ساینده    ۱۱

          فصل دوم سیستم های جت آب و جت آب با مواد ساینده          ۱۳

             ۲-۱- آشنایی با سیستم¬های جت¬آب   ۱۴

             ۲-۲- کاربردهای جت¬آب       ۱۵

             ۲-۲ -۱- کاربردهای عمومی      ۱۵

             ۲-۲-۲- سوراخکاری با فشار آب  همراه مواد ساینده         ۲۰

             ۲-۲-۳- کاربرد واترجت در صنایع غذایی            ۲۳

             ۲-۳- برشکاری با جت¬آب      ۲۴

             ۲-۳-۱-  دستگاه  برشکاری با جت¬آب ۲۵

             ۲-۳-۲-  ویژگی¬های فرآیند    ۲۶

             ۲-۳-۳- عملکرد فرآیند ۲۶

             ۲-۳-۴- کاربردهای فرآیند        ۲۷

             ۲-۴- ماشینکاری  توسط جت¬آب ساینده           ۲۷

             ۲-۴-۱- اصول کار        ۲۷

             ۲-۴-۲-  دستگاه جت¬آب با مواد ساینده           ۲۸

             ۲-۴-۲-۱- سیستم پمپاژ ۲۹

             ۲-۴-۲-۲- سیستم تغذیه ساینده  ۲۹

             ۲-۴-۲-۳- نازل جت ساینده       ۲۹

             ۲-۴-۲-۴- گیره           ۳۰

             ۲-۴-۳- متغیرهای فرآیند           ۳۱

             ۲-۴-۳-۱- آب ۳۱

             الف) فشار جت آب در حین شیار زنی      ۳۱

             ب ) دبی آب    ۳۲

             ۲-۴-۳-۲- ساینده ها     ۳۳

             الف) دبی ساینده           ۳۳

             ب) اندازه ذره ساینده     ۳۴

             ج) جنس سایندها          ۳۵

             ۲-۴-۳-۳- پارامترهای برش       ۳۵

             الف)  سرعت حرکت     ۳۵

             ب) تعداد مراحلکاری     ۳۶

             ج) فاصله پیشانی نازل تا قطعه      ۳۷

             ۲-۴-۴- مزایای ماشینکاری با جت مواد ساینده     ۳۸

             ۲-۴-۵- معایب ماشینکاری با جت مواد ساینده      ۴۰

             ۲-۴-۶- سوالات متداول ۴۰

             ۲-۴-۷- کنترل جت مواد ساینده ۴۳

             ۲-۵- ماشینکاری با جت¬آب    ۴۵

             ۲-۵-۱- اجزای مکانیکی دستگاه ۴۶

             ۲-۵-۱-۱- سیستم پمپاژ ۴۶

             ۲-۵-۱-۲- انباره           ۴۷

             ۲-۵-۱-۳- فیلتر            ۴۷

             ۲-۵-۱-۴-خطوط انتقال سیال   ۴۸

             ۲-۵-۱-۵- شیر قطع و وصل       ۴۸

             ۲-۵-۱-۶- مجموعه نازل            ۴۸

             ۲-۵-۱-۷- مواد افزودنی            ۵۰

             ۲-۵-۱-۸- جمع کننده آب        ۵۰

             ۲-۵-۲- پارامتر های فرآیند        ۵۱

             ۲-۵-۳- توانایی و قابلیت های فرایند ماشینکاری با واترجت            ۵۲

             ۲-۵-۴- مزایا و معایب فرآیند ماشینکاری با جتآب            ۵۳

             ۲-۵-۴-۱- مزایا            ۵۳

             ۲-۵-۴-۲- معایب         ۵۴

          فصل سوم: جزییات سیستمهای با فشار بالا   ۵۵

             معرفی    ۵۶

             ۳-۲-  توان ورودی به پمپ آب  ۵۷

             ۳-۳- توان خروجی پمپ به آب  ۵۷

             ۳-۴- توان خروجی جت در نازل ۵۸

             ۳-۵- توان داده شده به سطح کار            ۵۹

          فصل چهارم: پمپ و انواع آن         ۶۱

             ۴-۱- پمپ       ۶۲

             ۴-۲- تقسیم بندی پمپ¬ها        ۶۲

             ۴-۳- مزایای پمپ¬های با جابجایی مثبت            ۶۳

             ۴-۴- معیارهای انتخاب پمپ      ۶۴

             ۴-۴-۱- حداکثر فشارکاری        ۶۴

             ۴-۴-۲- حداکثر دبی خروجی    ۶۴

             ۴-۴-۳- سرعت محرک پمپ     ۶۵

             ۴-۴-۴- نوع سیال         ۶۵

             ۴-۴-۵- سرو صدا         ۶۵

             ۴-۴-۶-  مخزن ذخیره روغن      ۶۶

             ۴-۴-۷-  ابعاد مخزن      ۶۷

          فصل پنجم: انتخاب پمپ برای سیستم جت ساینده    ۶۸

             ۵-۱- انتخاب پمپ        ۶۸

             ۵-۲- پمپ¬های سه پیستون و جابجایی مثبت       ۶۹

             ۵-۳- عملیات لوله کشی فشار قوی          ۷۶

             ۵-۴- اصول کاری پمپ¬های میل¬لنگی و پمپ¬های  تشدیدکننده          ۷۷

             ۵-۴-۱- پمپ¬های میل¬لنگی   ۷۷

             ۵-۴-۲- پمپ¬های تشدید کننده فشار     ۷۸

             ۵-۵- مقایسه پمپ¬های پیستونی با پمپهای تشدیدکننده     ۸۱

             ۵-۵-۱- راندمان پمپ    ۸۱

             ۵-۵-۲- اندازه پمپ و هزینه قطعات         ۸۲

             ۵-۵-۳- تأثیر موج خفیف فشار   ۸۲

             ۵-۵-۶- کنترل فشار      ۸۲

             ۵-۵-۷- کاهش صدا     ۸۲

          نتیجه گیری          ۸۵

          پیوست ها            ۸۶

             نمونه های از دستگاه های واترجت          ۸۶

             نمونه های از نازل های مورد استفاده در واتر¬جت ۸۹

             نمونه های از پمپهای مورد استفاده در واترجت      ۹۱

             نمونه های از کاربردهای واترجت            ۹۳

          مراجع     ۹۵

چکیده

استفاده روز افزون از دستگاه واترجت در صنعت باعث شده که توجه ویژه¬ای به آن شود، اگرچه سالهاست که استفاده از تکنولوژی جت مواد ساینده و جت¬آب می¬گذرد و لیکن اخیراً این دو فرآیند در زمینه بازار ماشین-ابزار جایگاه مناسبی پیدا کرده¬اند. این موضوع مهم و قابل توجه است و تعدادی از نوآوران قدیمی با استفاده از جایگزینی و تکمیل فرآیندهای معمولی ماشینکاری خود با استفاده از این دو فرآیند (ماشینکاری با جت¬آب وجت مواد ساینده ) سود فراوانی برده¬اند. اخیراً طبق گزارش شرکتهای بازاریابی ماشین ابزار، رشد چشمگیر جت مواد ساینده اعلام شده است. (رشد۱/۹ درصد در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۷ برای بازار واترجت و جت مواد ساینده اعلام شده) هم لیزر و هم واترجت قادرند فلزات و دیگر مواد را برش دهند. ولیکن دستگاههای واتر¬جت ارزان¬تر از دستگاههای لیزر می¬باشند و عملاً دستگاههای واترجت برتر از ماشینهای برش معمولی می-باشند.

علت اینکه چرا تعدادی زیادی ازکشورهای دنیا به خرید دستگاههای واترجت روی آورده¬اند این است که چون قابلیت برنامه¬ریزی سریع و درمدت کوتاهی سود زیادی عایدشان شود. همچنین  می¬توانند سریعاً دستگاه را تنظیم کرده و کل مجموعه تنظیمات دستگاه را چک نمود. آنها از ابزار دستگاه خیلی تعریف می¬کنند چونکه ابزار، هم در ماشینکاری اولیه و هم در ماشینکاری ثانویه (نهایی) یکی است و هم نیازی به تغییر ابزار نمی-شود. سرعت ساخت قطعات بسیار بالا و خارج از تصور می باشند. از رئوس مطالب مهم این پروژه می توان به بررسی پارامترهای مهم در فرآیند ماشینکاری با جت آب، اجزای مختلف دستگاه همچون پمپ ها و انواع آن و مزایا و معایب این  پمپ¬¬ها می¬باشد.

فصل اول:

 مقدمه

۱-۱-  تاریخچه

استفاده از تکنولوژی جت­آب قدمتی یکصد ساله دارد. در ابتدا استفاده از این فن­آوری برای شستشو و تمیز نمودن سطوح در حد بسیار پایینی بود و در واقع کاربرد محدودی داشت و شناخته شده نبود. این جت­ها در مقایسه با جت­های آبی که هم اکنون برای بریدن اجسام و یا تمیز نمودن سطح به کار می­روند بسیار ساده و ابتدائی و دارای راندمان پایینی بود.

صنایع در حدود سال ۱۹۷۰ میلادی از دستگاههای واترجت با فشار بالا استفاده می­کردند. در آن زمان معلوم شده بود که فشار بین psi 40000 تا ۶۰۰۰۰  یک جت آب باقطر تقریباً ۱/ ۰ میلیمتر می­تواند بصورت بسیار جالبی هر چیزی از مقوا تا بشکه­های پلاستیکی را ببرد. خط تولید   ماشین­های مخصوصی برای برطرف کردن نیازهای کارخانه­هایی که قبلاً مجبور بودند برای بریدن مواد خود از چاقوها و کاترهای مکانیکی استفاده کنند بوجود آمد. از کاربردهای اولیه جت­آب    می­توان به مواد زیر اشاره کرد: در برش مقوا، مواد نرم، کفپوش برای صنایع اتومبیل،  صنایع غذایی،  صنایع کفش­سازی و… اما امروزه از جت پر فشار آب به همراه مواد ساینده  برای برشکاری مواد سختی مانند شیشه و بتن و تیتانیوم تا مواد نرمی مانند پارچه و مقوا و کاغذ استفاده می­شود و از جت کم فشارتر آب برای تمیز نمودن سطوح و از بین بردن رنگهای کهنه و پوسته­های زنگ زده و رسوبات و… استفاده می­شود.[۶].

۱-۲- سیستم­های ابتدای جت­آب

سیستم­های ابتدائی جت­آب عموماً گران بودند و همچنین نگهداری آنها مشکلاتی داشت. در عین حال وسایل برش دیگر همانند چاقوها و کاترهای مکانیکی دارای هزینه و مشکلات بیشتری بود. به همین علت واترجت مقبولیت خوبی را برای برشکاری بدست آورد. اگر چه دستگاههای جت­آب   راه­حل ایده­آلی برای بریدن مواد نرمی که، برای بریدن آنها مشکل پیش می­آمد بود، ولی این دستگاهها برای بریدن مواد مهندسی مانند فلزات و سرامیک به مشکل بر می­خورند.[۷].

۱-۳- جت­آب با مواد ساینده

در حدود سال ۱۹۸۰ میلادی برای مقابله با مشکلات بالا دستگاه جت­آب با مواد ساینده پیشنهاد شد. به همین علت برای مطابقت اجزای واترجت  با مواد ساینده نازل­های مخصوصی بوجود آمد و همراه آن برای اولین بار مقداری پودر مواد  ساینده با جت آب مخلوط شد. با کمک مواد ساینده از قبیل لعل واترجت­ها توانستند برای بریدن مواد سخت­تر، از جمله شیشه و سرامیک و تیتانیوم استفاده شوند.

در ابتدا همانند دستگاههای جت­آب با مواد ساینده نیز دارای هزینه­های ساخت و نگهداری بالایی بودند و به این دلیل فقط برای کارهای خاصی مانند روکش­های تیتانیومی بال­های هواپیماهای نظامی و یا شکل­های خاصی از شیشه­ها یا سرامیک­ها استفاده  می­شدند. از آنجایی که برشکاری در فضای باز بود واپراتورها آن را می­دیدند غالباً باعث تولید سرو صدای زیاد مواد بریده شده و پودرهای ساینده در فضای کارگاه می­شد. این محدودیت­های ابتدایی دستگاههای جت­آب با مواد ساینده را برای کارخانه­های خاصی که دارای اپراتورهای بسیار ورزیده­ای بودند محدود کرده بود.

از اوایل سال ۱۹۹۰ میلادی دکتر جوهان اولسن که از پیشگامان صنعت برشکاری با جت آب بود؛ شروع به تحقیق درباره اصول برشکاری با جت­آب بعنوان راه حل عملی برای کارخانه­های      ماشین­سازی کرد. هدف او توسعه سیستم­های برشکاری با مواد ساینده بدون صدا و گردوغبار و مشکلاتی که قبلاً برای این سیستم­ها پیش آمده بود و رسیدن به سهولت­ کار بااین دستگاهها بود. در پایان کار دکتراولسن یک سیستم کامپیوتری را برای از بین بردن نیازهای قبلی سیستم بوجود آورد. در همین زمان بود که درکشور آلمان نیز تحقیقات وسیعی برای ساخت ماشین آلات و استفاده از این تکنولوژی شروع شده بود. علاوه بر دانشمندان آلمانی محققان دانشگاه اوتاوای ژاپن در این زمینه تحقیقاتی را شروع کردند و موفق شدند کلیه مصالح و تجهیزات یک آپارتمان را به طور آزمایشی با جت­آب برش دهند. از سال ۱۹۸۳ میلادی نیز استفاده تجاری از این تکنولوژی شروع شد و تا جایی وسعت یافت که امروزه تقریباً در تمامی واحدهای صنعتی و تحقیقاتی و نظامی و… کشورهای مختلف برای برشکاری انواع مواد و همچنین تمیز نمودن قطعات و دستگاهها استفاده می­شود.[۹].

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.