اطلاعیه

کارتحقیقی دفاع مشروع در حقوق ایران ( کار تحقیقی ۲ حقوق )

کد محصول ho392

تعداد صفحات: ۶۷ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 فهرست مطالب
عنوان            صفحه
مقدمه  ۱
فصل اول :   کلیات  ۳
فصل دوم : شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع  ۷
مبحث اول : خطر ۹
شرایط خطر ۹
الف- غیر مشروع بودن خطر ۹
ب- حال بودن خطر ۱۴
ج- حقیقی بودن خطر  ۱۶
مبحث دوم : عمل دفاعی ۱۹
الف- شرط ضرورت عمل دفاعی  ۱۹
ب- تناسب عمل دفاعی ۲۲
فصل سوم : موضوع تجاوز  در دفاع مشروع و احکام آن  ۲۵
۱- دفاع  از نفس  ۲۶
۲-  دفاع از ناموس ۲۸
۳- دفاع  از مال ۳۱
فصل چهارم : دفاع از نفس،  ناموس و مال غیر  ۳۴
مبحث اول : دفاع از نفس غیر  ۳۵
مبحث دوم : دفاع از ناموس غیر  ۳۷
مبحث سوم : دفاع از مال غیر  ۳۸
فصل پنجم : اعمال در حکم دفاع مشروع  ۴۰
۱. معافیت مرتبک از مجازات قتل عمدی  در مقام دفاع از شخص به حکم دادگاه  ۴۱
۲. معافیت مرتکب قتل و ضرب و جرح از مجازات در مقام دفاع از مال به حکم دادگا ه ۴۱
۳. قتل سارق مسحل و قطاع الطریق  ۴۱
۴. دفاع در مقابل سارقی که سرقتش، سرقت جامع الشرایط  حد نباشد ۴۲
فصل ششم : دفاع از متجاوز در حال تجاوز او به نفس، مال و ناموس خود  ۴۳
فصل هفتم : مطالعه  و بررسی خودکشی در حقوق عرفی و دفاع از  آن  ۴۸
فصل هشتم : اثبات دفاع مشروع  ۵۱
مبحث اول : بنیه  و کیفیت اقامه آن  ۵۵
مبحث دوم : سوگند  ۵۵
مبحث سوم : علم قاضی  ۵۶
فصل نهم : مسئولیت مدافع  ۵۸
فصل دهم : حکم هجوم دوجانبه  ۶۰
فصل یازدهم : تجاوز کردن از حد دفاع مشروع  ۶۲
نتیجه  ۶۵
منابع ۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.