نقش EARENDValue در کنترل پروژه

کد محصول:mo330

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه وورد

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه
مفاهیم پروژه
محدودیت‌های مدیریت پروژه
برنامه ریزی کلان ، تفصیلی و عملیاتی پروژه
مراحل یک پروژه
محاسبه زمان پروژه
شبکه‌های پرت و سیستم تخمین زمان
گام‌های اجرای پروژه و انواع ساختار پروژه
معرفی تکنیک EARNED VALUE
مقایسه روشهای پیش‌بینی شده دوره طرح متفاوت با استفاده از متریک ارزش کسب شده
دودیدگاه در باره EARNED VALUE
تفاوت MSP و PrimAvera
پروژه طرح افزایش ظرفیت و توسعه سیمان مازندران
توضیحات پروژه سیمان مازندران
چارت پروژه
اجزای تشکیل دهنده پروژه و بررسی پروژه
توضیحات،Mazandaran Cement MSP
نقش Value engineering  در اجرا پروژه
فرم ارزیابی پیمانکار
مشکلات شرکت صنایع آذراب
منابع
ضمیمه