پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SA26- پایان نامه آماده مدیریت بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

 کد محصول :SA26

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات : 134 صفحه

قیمت :25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده: ‌

فصل اول: 1

کلیات تحقیق  1

1-1مقدمه  2

1-2  بیان مسئله  3

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق  5

1-4 اهداف تحقیق  6

1-4-1 هدف کلی   6

1-4-2 هدف های جزئی   6

1-5 فرضیات تحقیق  7

1-5-1 فرضیه اهم  7

1-5-2 فرضیات اخص    7

1-6 مدل تحقیق  8

1-7 قلمرو تحقیق  9

1-8 : تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9

اثربخشی   11

فصل دوم: 12

ادبیات و پیشینه  12

بخش اول: پنج اس    13

2-1 پنج اس چیست؟  13

2-2 ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) ( Seiri ) 14

2-2-1 ساماندهي در نظام پنج اس (5s) 16

2-2-1-1 هدف از اجراي اصلS1  16

2-2-1-2 مثال هايي از اجراي اصلS1  16

2-2-1-3  S1 در دفتر كار يا محيط اداري   17

2-3  نظم و ترتيب (Seiton ) 18

2-3-1 هدف از اجراي اصلS2  21

2-3-2  S2 در محيط كار يا محيط اداري   21

2-4  پاكيزه سازي ( Seiso ) 23

2-4-1 هدف از اجراي اصلS3  25

2-5  استانداردسازي ( Sekitsu ) 25

2-5-1 هدف از اجراي اصلS4  27

2-5-2  S4 در محيط كار يا محيط اداري   27

2-6 انضباط ( Shitsuke ) 28

2-6-1 هدف از اجراي اصل 5s  30

2-7 نمودار سازمانی5s  31

2-8 وظايف بخشهاي مختلف : 31

2-9 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S ) 33

2-10 تاریخچه شکل گیری 5S : 34

2-11 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران  : 34

2-12  5S و هزینه اجرای آن  39

2-13 آنچه می تواند استقرار نظام 5S را تضمین کند عبارتند از : 40

بخش دوم: اثربخشی   43

2-14تعریف اثربخشی   43

2-15 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی   43

1) مدل هدف (Goal Model) 48

2) مدل سیستمی (System Model) 49

3) مدل ذی‌نفعان استراتژیك (Strategic-Constituencies Model) 50

4) مدل ارزش‌های رقابتی (Competing-Values Model) 51

5) مدل عدم اثربخشی (Ineffectiveness Model) 52

2-17 ادغام معیارهای اثربخشی   54

2-18 مفهوم اثربخشی در مدیریت   55

2-19  ارزيابي اثربخشي آموزش يعني: 55

2-20 ارزشيابي   56

2-21 اثربخشي منابع انسانی   57

2-22 هدف و ضرورت اثربخشي   58

بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج  61

الف) تحقیقات انجام شده در داخل  61

1- رابطه مهارت 5s مدیران گروه های آموزشی با کیفیت آموزشی   61

2- بررسی مهارت های 5s مدیران درسیستم مدرسه با میزان مشارکت مدیران درتصمیم گیری امور مدرسه  62

ب)تحقیقات انجام شده در خارج  66

2-13 توانايي هاي مديريتي   68

فصل سوم: 70

روش شناسی تحقیق  70

3-1 مقدمه  71

3-2 روش تحقیق  72

3-3 جامعه ی آماری تحقیق  73

3-4 نمونه و روش نمونه گیری   73

3-5 ابزار جمع آوری داده ها 73

3-6 روایی و پایایی   74

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم: 75

تجزیه و تحلیل داده ها 75

4-1 مقدمه  76

4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان  77

1- جنسیت   77

2- سطح تحصیلات افراد  79

3- سمت افراد  81

4-3 آزمون فرضیات   83

3-4-1 فرضیه اهم  83

3-4-2 فرضیه های اخص    86

فرض اول: بین ساماندهی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. 86

فرض دوم: بین توانمندی نظم و ترتيب و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. 89

فرض سوم: بین توانمندی استانداردسازي و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. 92

فرض چهارم: بین توانمندی پاكيزه سازي و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. 95

فرض پنجم: بین توانمندی انضباط و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. 98

فصل پنجم: 101

نتیجه گیری و پیشنهادها 101

5-1 مقدمه  102

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم  103

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول  104

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم  105

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم  106

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم  107

5-7 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم  108

5-6 پیشنهادها 109

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق  109

5-7-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی   111

منابع و پیوست   112

منابع فارسی: 113

منابع انگلیسی: 116

پرسشنامه  117

پرسشنامه اثربخشی    119

 پرسشنامه پنج اس

چکیده:

امروزه اثربخشی و توانمندی هایS5 عوامل مؤثری در افزایش کارایی سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها  هرگونه کاهش عملکرد و بازده نتایج را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی ، ارزش ها   و اعتقادها تعیین می شود.

هدف این تحقیق بررسي رابطه بين توانمندی های S5و اثر بخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد 78 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه بودند در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی  استفاده شده است، برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه اثربخشی کارکنان با پایایی 80 % است . با توجه به نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که توانمندی های S5 در اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه کاملاً تأثیر دارد و یکی از عوامل تأثیرگذار در راهبردهای این سازمان است.

واژگان کلیدی : توانمندی 5s ، اثربخشی

 این پروژه پایانی پایان نامه کارشناسی مدیریت بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  می باشد شما  می توانید این پروژه و پایان نامه را خرید و دانلود نمایید این پروژه و پایان نامه مناسب برای استفاده به عنوان منبع در پایان نامه ها و روش تحقیق و پروژه های درسی  رشته مدیریت گرایش های مدیریت دولتی مدیریت آموزشی و سایر گرایش های مرتبط می باشد

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید