اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R105

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Adolescence

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان: رویکرد چند مرحله ای.

عنوان انگلیسی:

Peer attachment and class emotional intelligence as predictors of adolescents’ psychological well-being: A multilevel approach.

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه بررسی این مساله است که آیا جنس، سن، دلبستگی به همتایان و هوش عاطفی سطح کلاس می تواند پیش بینی کننده رفاه روانی نوجوانان باشد یا نه. در این راستا یک رویکرد چند سطحی را به کار بردیم. نمونه متشکل از ۲۱۸۲ دانش آموز دبستانی از ایالت باسک (شمال اسپانیا) (از ۱۱۸ کلاس درس، ۶/۵۱٪ دختران) بین ۱۲ تا ۱۸ سال بود. یک مدل دو سطحی (با دانش آموزان در کلاس ها) برای تحلیل تاثیر سه متغیر سطح یک (جنسیت، سن و دلبستگی به همتایان) و یک متغیر سطح دو (هوش هیجانی در کلاس درس) روی مولفه تاثیر مثبت رفاه روانی به کار رفت. نتایج نشان دهنده کاهش کلی رفاه با افزایش سن نوجوانان و افزایش رفاه ناشی از دلبستگی بیشتر به همتایان بود. علاوه بر این، هوش عاطفی سطح کلاس نشان دهنده رابطه مثبت با رفاه دانش آموزان بود. این متغیر سطح گروهی همچنین تقویت کننده تاثیر دلبستگی به همتایان روی رفاه بود. مزیت های استفاده از یک رویکرد چند سطحی برای پیش بینی سلامت روانی و تطبیق روانی مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract

The aim of the study was to analyze whether gender, age, peer attachment, and class-level emotional intelligence could predict adolescents psychological well-being by applying a multilevel approach. The sample comprised 2182 secondary school students from the Basque Country (northern Spain) (from 118 classrooms, 51.6% girls), aged between 12 and 18 years. A two-level model (with students nested into classes) was used to analyze the influence of three level-one covariates (gender, age, and peer attachment) and one leveltwo covariate (class-level emotional intelligence) on the positive affect component of psychological well-being. The results showed an overall decrease in well-being as adolescents grow older, and an increase linked to a higher peer attachment. Furthermore, class-level emotional intelligence showed a positive relationship with students wellbeing. This group-level covariate also strengthened the effect of peer attachment on the well-being. The advantages of using a multilevel approach for predicting mental health and psychological adjustment are discussed.

Keywords: Well-being,Positive affect,Peer attachment,Class emotional intelligence,Gender, Multilevel approach