اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R96

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): University of Ankara

نام مجله:  School and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

عنوان انگلیسی:

Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research

نقطه ی شروع: موفقیت پیروز مندانه ی تجربه گرایی

از اواخر قرن نوزدهم، متد های پژوهش تجربی در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. متدهای آزمایشی در ابتدا از آزمایشگاه های روانشناسی آن زمان نشأت گرفتند و به سرعت با متد های آماری کاربردی که در علوم آموزشی آمریکایی ها رایج بودند، ادغام شدند. چنین رویه هایی این امکان را فراهم کرده تا به مطالعه ی مجموعه تست های دانشجویانی که قبلاٌ بیرون از حیطه ی آموزشی بوده اند پرداخته شود. مشاهداتی نیز در این حوزه توسعه یافته و این امکان را فراهم کردند تا به مطالعه ی پدیده هایی در بازی کودکان یا رفتار بزرگسالان پرداخته شود.  بنیانگذار این پژوهش های جاری، آقای استن لی هال بود.

این پژوهش  بین المللی، به تصدیق مزایایی پرداخته است و اینکه از نظر سیاسی و یا توسط انجمن های معلمی پشتیبانی شده است. در اصل، تقاضاهای عموم یا گروه های مربوطه از سهام دارن، بر روی رفتار علم آموزشی تأثیر گذاشته است. این به نوبه ی خود مزیت دیگری را مطرح میسازد: انتزاع های فلسفی  که بر خلاف روش ها یا برنامه های فلسفی دسته بندی شده است، باید مورد اجتناب قرار گیرد. از نظر تئوریک، هیچ گرایی در پژوهش تجربی وجود ندارد که نیازی به صرف وقت بلند مدت نداشته باشد، بلکه نیاز به موضوعات و متد هایی انحصاری دارد. این موضوعات، بیشتر جنبه ی عمل گرایی  داشته و متد ها نیز به همانطور که باید باشند، شفاف هستند و نیاز به آموزش ثابت و دستورالعمل هایی دارند.

یافته های پژوهش های تجربی اولیه نیز دارای مزایایی فوری بوده است. منحنی یادگیری رایجی که از پژوهش حافظه نشأت گرفته است، در کلاس های درسی مورد پذیرش قرار گرفته است، همانطور که تست های هوشی و اندازه گیری های موفقیت و متد های مدیریت معاصر نیز به منظور تضمین یک سازمان مدرسه ای کارآمد طراحی شده اند. یکی از پیروان و پشتیبانان انقلاب بهره وری در ایالات متحده، آقای جان دوی بود که بیشتر وی را به خاطر یافته های تجربی یا نظریه های فیزیولوزیکی میشناسند…

Point of Departure: The Triumphant Success of Empiricism

Empirical research methods have been used in education since the end of the 19th century. Initially experimental methods taken from psychological laboratories of the time were used and quickly also complemented with applied statistics methods which were popularized in American educational science first and foremost by Edward Thorndike. These procedures made it possible to study large test series of students who before had been outside the horizon of education. Field observations were also developed, making it possible to study concrete phenomena in children’s play or in adolescents’ behavior. The pioneer of this current of research was the psychologist G. Stanley Hall.

This international research had undisputed advantages and was also supported politically or by teacher unions. Indeed, demands of the public or relevant groups of stakeholders influenced the behavior of educational science. This in turn brought with it another advantage: Philosophical abstractions had to be avoided as did classification into opposing philosophical camps or approaches. Theoretically speaking, there are no “isms” in empirical research which did not require long-term devotees, but rather merely topics and methods. The topics are practice-oriented and the methods are just as transparent as they are demanding, requiring instruction and constant training.

Findings of early empirical research also seemed to actually have an immediate benefit. The famous learning curve from memory research gained admission to the classroom as did the intelligence test and achievement measurements and also contemporary management methods designed to ensure an efficient school organization. One of the adherents and supporters of the “efficiency” movement in the United States was, as is generally known, John Dewey,1 who often referred to empirical findings or psychological theories.

In general terms, the findings of empirical research before and after World War I strongly influenced progressive education (Oelkers 1998). Today’s competition between philosophy of education and empirical research only came about gradually, also because academic power was becoming an increasingly critical factor; at the beginning of the 20th century this power was so weak that people in the field of education both had to and were able to work together. Indeed, child-centered education would hardly have become dominant in the United States if it hadn’t drawn on psychological research.