اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R91

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار

عنوان انگلیسی:

Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) in Promoting Education for Sustainable Development

چکیده فارسی:

آموزش عالی از یادگیری تلاش جهت ارتقاء تحصیل برای توسعه پایدار (ESD) مستثنی نیست. بنابراین، یک چارچوب یادگیری باید به دانشجوها معرفی گردد که حداقل شامل عناصری مانند آموزش مادام العمر، رویکردهای میان رشته ای، یادگیری سیستم ها، مشارکت، ابعاد چند فرهنگی و تفویض اختیار باشد. گنجاندن همه این عناصر در یک رشته، بسیار دشوار می باشد. این مقاله، چارچوب تدریس و یادگیری یک رشته را با استفاده از یادگیری مسئله گرا مبتنی بر پروژه (POPBL) در تلاشی برای ارتقاء ESD مورد بحث قرار می دهد. POPBL بصورت یک مداخله در یک چرخه پژوهش عمل گرا، توسعه یافته است.

Abstract

Higher Education is not excluded in realizing the effort of promoting Education for Sustainable Development (ESD). Hence a framework of learning should be introduced to the students which at least include elements such as lifelong learning, interdisciplinary approaches, systems thinking, partnerships, multicultural perspectives and empowerment. To have all of these elements in a course is quite challenging. This paper will discuss the framework of teaching and learning a course using Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) in an effort to promote ESD. POPBL is developed as an intervention in an action research cycle