اطلاعیه

ترجمه مقاله نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R78

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Saudi Pharmaceutical Journal

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۶۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم

عنوان انگلیسی:

The role of nutraceuticals in the management of autism

چکیده فارسی:

اوتیسم و اختلال های مرتبط با ان، که شیوع آنها به صورت فزاینده ای رو به رشد است، سندرم های رفتاری تعامل کلامی و غیرکلامی، و اجتماعی شدن هستند که به دلیل ناهنجاری های عصبی-رشدی رخ میدهند. جدیدترین مطالعات نشان می­دهند که شیوع اختلالات اوتیستیک در مقیاس جهانی ۱% است. سبب شناسی اختلال اوتیسم چندعاملی و چندبعدی است که این امر مداخله درمانی را دشوارتر میسازد.  عدم تجانس عوامل ژنتیکی،  استرس اکسیداتیو، مکانیسم خودایمنی، و مکانیسمهای اپی ژنتیک، سبب پیجیده تر شدن طبیعت آسیب شناسی این اختلال شده اند. استفاده ازنوتراسوتیکال­ها برای درمان این اختلال، یک راهبرد امیدبخش، به خصوص در برخی از حوزهها است و از رویکردهای دیگر جالبتر می­باشد.

این مقاله به صورت نقد و بررسی به تحلیل نقش ویتامینها و عوامل همراه با ان، اصلاحات رژیم غذایی و ناهنجاریهای روده و معده، پروبیتیکها و پریبیوتیکها، فیتوکیمیکال ها، و عوامل محیطی میپردازد تا اثربخشی فعالیت­های تغذیه محوری را که برای مدیریت این اختلال صورت گرفته است را بررسی کند. این مقاله مروری نظامدار از کوششهای کنترل شده تصادفی و دارونمایی برای نقد شواهدی ارائه میدهد که از استفاده از تغذیه درمانی در درمان اختلال اوتیستیک حمایت میکنند. نتایج با استفاده از تمامی شواهد مرتبط که از دیگرمطالعات بالینی و اکتشافی حاصل شده اند ارائه میگرد.

Abstract

Autism and related disorders are increasingly prevalent behavioral syndromes of impaired verbal and nonverbal communication and socialization owing to neurodevelopmental abnormalities. The most recent estimate for the prevalence of autistic disorders is about 1% on a global scale. Etiology of autism is multifactorial and multidimensional that makes therapeutic intervention even harder. Heterogeneity of genetic factors, oxidative stress, autoimmune mechanism, and epigenetic mechanisms complicate the nature of pathogenesis of the disease. Nutraceutical approach to treat this disease is a promising strategy, especially in some areas, it is more attractive than others.

This review critically analyzes the roles of vitamins and cofactors, dietary modifications and gut abnormalities, probiotics and prebiotics, phytochemicals, and environmental factors in order to determine the state of evidence in nutraceutical-based autism management practices. This article presents a systematic review of randomized- and placebocontrolled trials to examine the evidence supports the use of autism nutraceu10.1016/j.jsps.2012.10.001ticals. The results will be discussed in the light of all relevant evidence generated from other clinical and exploratory studies.

KEYWORDS: Autism; Autistic spectrum disorders; Diet; Nutraceuticals; Probiotics; Vitamins