مقاله ترجمه شده طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R67

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون

عنوان انگلیسی:

Through the Looking Glass: Class and Reality in Television

چکیده فارسی:

جامعه شناسان مدت های طولانی است فهمیده اند که طبقه ی اجتماعی بر چگونگی تجربه ی ما از دنیا اثر می گذارد. موقعیت اجتماعی ما حتی بر استفاده از محصولات فرهنگی مانند برنامه های تلویزیونی تاثیر دارد. ممکن است طبقات مختلف، برنامه های متفاوتی تماشا کنند، و یا برنامه های مشابهی را ببینند، با این وجود به دلیل پایگاه اجتماعی متفاوتی که دارند، آنها را به صورت متفاوتی تفسیر می کنند. بازبینی مطالعه ی انجام شده توسط Andrea Press (1991) برروی زنان طبقات مختلف که تلویزیون تماشا می کردند، در عمل مثالی از این تئوری را فراهم می کند.

Abstract

Sociologists have long recognized that our social class influences how we experience the world. Our social position even influences our consumption of cultural products such as television programs. It is possible that different classes watch different programs, however, it is also possible that these classes watch the same programs, yet interpret them differently due to their class status. A review of a study done by Andrea Press (1991) on women of different classes watching television is provided as an example of this theory in practice.